Fazla Mesai

Fazla mesaide serbest zaman nedir?

Serbest zaman uygulamasının İş Kanunu'na göre nasıl yürütüldüğünü ve bu süreçte işçilerin ve işverenlerin hangi adımları izlemesi gerektiğini öğrenin.

Serbest zaman uygulaması yapıldığında; işçiye fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakika, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullandırılır. İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. Serbest zaman uygulaması 6 ayın içinde tamamlanmalıdır. Ancak, genel tatil günlerinde çalışma karşılığında ise serbest zaman uygulaması yapılamaz.

Serbest zaman için işçiden iş sözleşmesinde genel bir olur alınması uygun olmaz. Her bir serbest çalışma için özel olarak yazılı talebi alınmalıdır. Bu nedenle, ilgili ay içerisinde yapılmış olunan fazla çalışmaların karşılığının ya serbest zaman olarak kullandırılması ya da fazla çalışma ücreti olarak ödenmesi, şayet fazla çalışma ücreti olarak ödenecekse, mesai ücretinin ilgili ayın ücret bordrosu ve SGK aylık bildirgesinde tahakkuklarının mutlaka yapılması, ancak yapılan fazla çalışmaların karşılığının serbest zaman olarak işçi tarafından kullanılmak istenilmesi halinde ise, ilgili ayın sonunda işçiden bu yönde bir talep dilekçesinin alınması gerekilmektedir.

İşçi tarafından bu yönde bir dilekçe verilmemesi halinde ise, ilgili ayda yapılan fazla çalışmalara ait mesai ücreti tahakkuklarının bordrolarda yapılarak işçiye ödenmesi gerekir. Şunu da belirtmek gerekir ki, işçi tarafından fazla çalışmaların karşılığı şayet serbest zaman olarak kullanılacaksa, ilgili ayın sonunda işçiden bu yönde alınmış olunan dilekçenin sonrasında da, yani işçi serbest zamanı kullanmaya başlamadan önce de (İzne ayrılmadan en geç bir gün önce) yeni bir dilekçenin alınması, bu dilekçede ise serbest zamanı, yılın hangi ayında yapmış olduğu fazla çalışmanın karşılığı olarak, hangi tarihler arasında kullanmak istediğini belirtmesi yerinde olacaktır.