Fazla Mesai

Fazla mesaide işçinin haklı fesih nedenini değiştirmesi

Fazla mesaide işçinin haklı fesih nedenini değiştirmesi mümkün mü? Fazla mesai haklı fesih nedenlerini inceliyoruz.

İşçi, haklı fesihte fesihi dayandırdığı sebep ile bağlıdır. Örneğin işverenin şeref ve namusa dokunan sözler sarf ettiğine dayalı fesih söz konusu ise, bu neden daha sonra ödenmeyen işçilik alacakları olarak değiştirilemez

Çalışanın ücret alacaklarının ödenmediğinden bahisle haklı fesih bildiriminde bulunması halinde ise, ücret kavramının geniş anlamda değerlendirilmesi ve temel ücret dışında ücret ekleri, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil gibi alacakların da dikkate alınması gerekir.

Fesih bildiriminde fazla çalışma ücretinin ödenmemesine dayanılmış ise, ödenmeyen fazla çalışma ücreti veya hafta tatili ücretinin tespiti halinde fesih haklı olarak değerlendirilebilir. Ancak fazla çalışma ücretinin ödenmediğine dayalı fesih, bayram ve genel tatil ücretine kadar genişletilemez. Başka bir ifadeyle fazla çalışma ücretine dayalı haklı fesihte bayram ve genel tatil ücretinin ödenmediği anlaşılırsa fesih haklı sayılmaz. Prim/ikramiye vb ödenmediğine dayalı haklı fesihlerde, fesih bildiriminde geçen nedenlerin dışında bir haklı fesih nedeni kabul edilmez.