Fazla Mesai

Fazla mesai saatlerini gösteren belgelerin düzenlenmesi

Fazla mesai saatleri nerede gösterilir, nasıl düzenlenir? Okumak için tıklayın.

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin fazla çalışmanın belgelenmesi başlıklı 10. maddesinde “İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, 4857 sayılı İş Kanununun 32 ve 34 üncü maddeleri uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanununun 37nci maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.” hükmü yer almaktadır.