Fazla Mesai

Fazla mesai (45 saat üzeri) ve fazla sürelerle çalışma (45 saat altı) konusu

İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi, fazla çalışma sürelerinin yönetimi ve fazla çalışma ücreti opsiyonları hakkında bilgi edinin.

İş Kanunu’nun 63. maddesi uyarınca, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.

Fazla çalışma yapılan işyerleri (haftalık 45 saatin aşılması); fazla saatlerle çalışma yapılan süreler için işçilerine serbest zaman kullandırabilir, denkleştirme sistemi uygulayabilir veya bu sürelerin ücretlerini zamlı olarak (fazla çalışma ücreti) çalışanlarına ödeyebilir.