Ev Hizmetlerinde Çalışanların Hakları

Ev hizmetlerinde çalışanlar Ulusal Bayram ve genel tatillere tabi midir?

Ulusal Bayram ve genel tatillerde ev hizmetleri çalışır mı? Öğrenmek için tıklayın.

EVET. Borçlar Kanunu’nda ulusal bayram ve genel tatil günleri için ayrı bir hüküm ele alınmamıştır. Ancak, ev hizmetlerinde çalışanlar için 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu’ndaki hükümleri esas almak gerekmektedir. Dolayısıyla, bu günler için çalışanlara izin verilmeli, çalıştırılmaları halinde ise mevzuat hükümlerine göre bu çalışmanın karşılığı ayrıca ödenmelidir.