Ev Hizmetlerinde Çalışanların Hakları

Ev hizmetlerinde çalışanlar ölüm tazminatı alabilir mi?

Ev hizmetlerinde çalışanlar ölüm tazminatı alabilir mi? Hemen okuyun.

EVET. Borçlar Kanunun 440’ıncı maddesine göre; işçinin ölümü halinde işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak 1 aylık, hizmet ilişkisi 5 yıldan fazla sürmüşse 2 aylık bir ödeme yapma yükümlülüğü hükmü mevcuttur. Bu yükümlülük, kıdem tazminatından ayrı olarak yerine getirilecektir.