Ev Hizmetlerinde Çalışanların Hakları

Ev hizmetlerinde çalışanlar İş Kanunu kapsamında mıdır?

Ev hizmetlerinde çalışanların İş Kanunu kapsamına dahil olup olmadığını öğrenin.

HAYIR. 4857 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesine göre, yukarıda bahsedilen işlerde çalışanlar İş Yasası kapsamına girmezler. Ancak, bu çalışanlar için 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun iş hayatına ilişkin hükümleri uygulanır.