Ev Hizmetlerinde Çalışanların Hakları

Ev hizmetlerinde çalışanlar iş güvencesi kapsamında mıdır?

Bu tür işlerde çalışanlar İş Yasası kapsamında bulunmadıkları için iş güvencesi çerçevesinde değerlendiremezler.

HAYIR. Bu tür işlerde çalışanlar İş Yasası kapsamında bulunmadıkları için iş güvencesi çerçevesinde değerlendiremezler. (kimlerin iş güvencesi kapsamına girdiğine dair tazminatlardan bahsettiğimiz iş güvencesi ile ilgili yazımıza link verilebilir). Dolayısıyla, işe iade davası açamazlar. Ancak, Borçlar Kanunu 434’üncü maddesinde açıklanan Kötü Niyet Tazminatı’na hak kazanabilirler. Bu maddeye göre, “Hizmet sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işveren, işçiye fesih bildirim süresine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.”