Ev Hizmetlerinde Çalışanların Hakları

Ev hizmetlerinde çalışanlar iş arama izni kullanabilir mi?

Ev hizmetlerinde çalışanlar ihbar süresini kullanabilir mi? Detaylar yazıda.

EVET. Borçlar Kanunu 421’inci maddesine göre, “İşveren, belirsiz süreli hizmet sözleşmesinin feshi hâlinde, bildirim süresi içinde işçiye ücretinde bir kesinti olmaksızın, günde iki saat iş arama izni” vermekle yükümlüdür. İzin saatlerinin ve günlerinin belirlenmesinde, işyerinin ve işçinin haklı menfaatleri göz önünde tutulur.