Çalışan Ebeveynlerin Hakları

Emzirme odası ve yurt açma yükümlülüğü

Kadın çalışanların bilmesi gereken emzirme odası ve yurt açma yükümlülüğü hakkındaki detayları okumak için tıklayın.

Anne olmanın veya bebek sahibi olmanın büyük bir mutluluk olduğu kadar, bir dizi yeni sorumluluğu da beraberinde getirdiği bir gerçektir. Bebek bakımı, emzirme ve bebekle ilgili diğer ihtiyaçları karşılamak için anne ve bebeklerin konforlu ve uygun bir ortama ihtiyaçları vardır. İşte tam da burada, "Emzirme Odası" ve "Yurt Açma Yükümlülüğü" konuları gündeme gelir.

Yazımızda bu iki önemli konuyu ele alarak neden önemli olduklarını ve nasıl uygulanmaları gerektiğini inceleyeceğiz. Hem toplum hem de işletmeler için bu iki yükümlülük, annelerin ve bebeklerin haklarını koruma amacını taşır ve aynı zamanda işyerlerini daha kapsayıcı ve çocuk dostu hale getirme potansiyeline sahiptir.

Emzirme odası ve yurt açma yükümlülüğü

  • Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100 ve üzeri kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur. Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt şayet işyerine 250 metreden uzaksa işveren taşıt sağlamalıdır. 
  • İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler. 
  • Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınacaktır. Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına, erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dahil edilir. 
  • Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar.  Odalara 0-1 yaşındaki, yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır.

Emzirme odaları ve yurt açma yükümlülüğü, toplumun anne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına duyarlılığını ve destekleyiciliğini yansıtan önemli adımlardır. Bu tür alanların yaygınlaştırılması, hem annelerin hem de öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştırabilir ve daha iyi bir yaşam kalitesi sunabilir.