İzinler

Çalışma süresinden sayılan haller

İş Kanunu 66. maddeye göre çalışma süresinden sayılan özel durum ve halleri bu yazıda derledik.

Çalışma süreleri ve izinler, iş hukukunda önemli bir yer tutar. Özellikle belirli durumlarda geçen sürelerin çalışma süresi olarak sayılıp sayılmayacağı, işçi kıdemine etkisi ve ücretsiz izinlerin kıdem üzerindeki etkileri gibi konular sıkça karışıklığa yol açar. Bu yazıda bu konulara odaklanarak iş hukukunda sıkça karşılaşılan soruları ele alıyoruz.

İş Kanunu'na göre çalışılmış sayılan durumlar:

  • Madenlerde, taş ocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.
  • İşçilerin işveren tarafından iş yerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.
  • İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.
  • İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.
  • Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.
  • Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.
  • İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla iş yerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.

Haftalık çalışma süresinin yarısına kadar ücretsiz izin, izin kıdemini etkiler mi?

Hayır, bu süreler kıdem süresi hesabında çalışılmış gibi sayılır.

Ücretsiz doğum izini, izin kıdemini etkiler mi?

Evet, bu süreler kıdem süresi hesabına dahil edilmez.