İş Sözleşmesi

Çalışanın iş sözleşmesinde değişiklik yapılması

İş sözleşmesi devam eden bir çalışanın sözleşmesinde hangi değişikliklerin yapılabileceğini öğrenin.

İş sözleşmesinde değişiklik

Çalışanın iş sözleşmesinde değişiklik yapılması durumu İş Kanunu’nun 22’nci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

  • İşveren, “iş sözleşmesiyle” veya “iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar” ya da “iş yeri uygulamasıyla” oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. 
  • Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. 
  • İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda ihbar ve kıdem tazminatlarını alır, geçersiz fesihten dolayı işe iade davası dava açabilir.
  • Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz” hükmü yer almaktadır.