Toplu İş Hukuku

Birlikte istihdam nedir?

Toplu iş hukukunda merak edilen ve önem arz eden birlikte istihdamı ve şartlarını sizler için derledik.

Toplu iş hukukunda merak edilen ve önem arz eden birlikte istihdam olgusunu ve şartlarını sizler için derledik.

Birlikte istihdam nedir?

Birden fazla işverenin çalışanla herhangi bir iş sözleşmesi imzalamadan oluşturduğu iş ilişkisine birlikte istihdam denir. Mevzuatta doğrudan yer almaz ancak çalışma hayatının dinamizmi içerisinde uygulama bulur. Özellikle inşaat, taşeronluk, alt yüklenici ilişkileri gibi sektörlerde yaygın olarak görülen bir uygulamadır.

Birlikte istihdam şartları nedir?

  • Genelde hizmetini aynı holding içerisinde değişik işverenlere veya holding olmasa bile şirketler grubuna dahil işverenlere yahut birbiri ile ilişki içerisinde olan işverenlere aynı anda sunan veya birden fazla binaya aynı zaman diliminde kapıcılık hizmeti veren işçiler ile işverenlerinin arasında birlikte istihdam kavramı olduğu kabul edilir. Örneğin; bir şirketler grubuna bağlı birden fazla tüzel kişiliğin finans veya idari işler müdürlüğünü yürüten, yahut yine aynı şirketler grubunda farklı işverenler için şoförlük görevini yerine getiren bir çalışan ve işvereni arasındaki ilişki bu kapsama girebilmektedir. Bu bağlamda, mali haklarının ve sigorta yükümlülüklerinin hangi işveren tarafından karşılandığının pek bir önemi bulunmamaktadır. Benzer şekilde, aynı şirket grubu içerisinde farklı işverenlerde değişik sürelerde çalışılmış olması halinde birlikte istihdam söz konusu olur ve bu süreler birleştirilir.
  • Birlikte istihdamda işçi tarafı tek iken, işveren tarafı birden fazla kişiden oluşur; yani, bir işçi birden fazla işverene karşı iş görme edimini yerine getirmektedir. Fakat, sadece bu unsur birlikte istihdam için yeterli değildir; işverenlerin de birbiriyle ilişki içerisinde olması beklenmektedir.
  • Aynı zaman diliminden kasıt; aynı iş günü, kısa sayılabilecek hafta, ay gibi, sürelerdir.
  • Kapıcılık hizmetlerinde ise istisnai olarak işverenler arasında bağ aranmaz, birden fazla binaya aynı zaman diliminde hizmet verilmesi yeterlidir.
  • Birlikte istihdam durumunda işverenler ücretler, alacaklar gibi konularda beraber sorumludurlar.