İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ile İlgili Hükümler

Belirli süreli ve geçici iş ilişkilerinde sözleşme sona ermesi

Belirli süreli iş sözleşmeleri ve geçici iş ilişkilerinin sona erme süreçlerini İş Kanunu ve Borçlar Kanunu'na göre inceledik.

Belirli süreli ve geçici iş ilişkilerinin kendiliğinden sona ermesi

İş dünyasında belirli süreli iş sözleşmeleri ve geçici iş ilişkileri, hukuki bir çerçevede düzenlenir. İş Kanunu ve Borçlar Kanunu'nda yer alan maddeler, belirli süreli iş sözleşmelerinin nasıl sona erdiğini ve geçici iş ilişkilerinin hangi koşullarda son bulduğunu detaylandırmaktadır.

Belirli sürenin bitimi

İş Kanunu 11’inci ve Borçlar Kanunu 430’ncu maddelerinde geçen belirli süreli iş sözleşmelerinde, belirtilen sürede iş sözleşmesi kendiliğinden son bulmaktadır, ayrıca bir fesih bildirimine gerek yoktur.

Geçici iş ilişkisinin sona ermesi

İş Kanunu 74’üncü maddede belirtilen analık ve emzirme izinlerinin bitmesinin ardından çocuğun zorunlu eğitime başlayacağı tarihi takip eden ay başına kadar ebeveynlerden birisi kısmi süreli çalışma talep edilmektedir. Bu kısmi süreli çalışanın işe tekrar başlaması ile yerine alınan işçinin sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.

Belirli süreli iş sözleşmelerinde ve geçici iş ilişkilerinde sona erme süreçleri, hem işveren hem de işçi açısından önemli detaylar içermektedir. İş Kanunu'nun 11. maddesi ve Borçlar Kanunu'nun 430. maddesi, bu konuda net hükümler getirmektedir. Ayrıca, analık ve emzirme izinlerinin sona ermesiyle başlayan süreç, kısmi süreli çalışma talepleri ve işçi değişimleriyle ilgili detaylar içermektedir.