Ücret

Aylık ve günlük ücret arasındaki farklar

Aylık ve günlük ücret ödeme sistemleri arasındaki farklar nelerdir? Yazıya göz atın.

Aylık ve günlük ücret yöntemleri arasındaki farklar nelerdir?

  • Aylık = Maktu
  • Günlük = Yevmiye

Yevmiye usulü ücret ödeme sistemi

Yevmiye usulü ücret ödeme sisteminde; işçiye çalıştığı gün sayısı kadar ücret tahakkuk ettirilir. Yani, 31 gün olan aylarda 31 gün; 30 gün olan aylarda ise 30 gün üzerinden olacak şekilde ücret tahakkuk ettirilmesi söz konusudur. İşçinin hasta, izinli, sair sebeplerle mazeretli olduğu günlerde ise ücreti kesilerek ödenir. Başka bir deyişle, tam aylık ödemesi yapılmaz. Günlük ücret sisteminde, işçinin iş yerinde fiili olarak çalıştığı günler ile fiili olarak çalışmamakla birlikte, kanunen çalışılmış gibi sayılan günlerin (hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil, yıllık izin, mazeret izinleri vb.) toplamı dikkate alınarak ücret ödemesi yapılacaktır. Gündelik çalışan işçilerin ücretleri, tarafların anlaşmasıyla, işçinin çalıştığı ve çalışılmış gibi sayılan günler toplanarak ayda bir toplu olarak ödenmesi durumunda işçinin ücreti çalıştığı günlere göre belirleneceğinden, bu tür ücretlerde aylık ücretten söz edilemez.

Aylık ücret ödeme sistemi

Bunun yanı sıra, maktu (aylık) ücretle çalışan işçilere yapılan ücret ödemelerine hafta tatili ücreti de dahildir. Ancak, gerek hafta tatili izin günlerinde, gerekse ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılması halinde, bunun ayrıca ücretlendirilmesi gerekir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmalarının karşılığı olan ücret, her bir gün için, normal ücretin otuza bölünmesiyle elde edilecek olan tutar olmalı; hafta tatili çalışmasının karşılığı olan ücret ise aynı zamanda fazla çalışma olup olmaması durumuna göre hesaplanmalıdır. Günlük ücret ödeme sistemini benimseyen bir iş yerinde ise, hafta tatili için hak kazanılan ücret, bordrolarda ayrıca gösterilmeli; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma olması halinde, her bir gün için ilave bir günlük ücret işçiye ödenmelidir.

Son bir husus olarak, sosyal güvenlik uygulamalarına göre; ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilmektedir. Dolayısıyla, sosyal güvenlik uygulamaları eksik ücret ödemenin gerekçesi olamaz.