Alt-Asıl İşveren İlişkisi & İş Hukuku'nda Devir ve İflas

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisi

İşte şartları, yasal dayanağı ve özel hükümleriyle asıl işveren-alt işveren ilişkisini öğrenmek için yazımıza tıklayın.

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisi nedir?

Türk İş Hukuku'nda yeri olan asıl işveren ve alt işveren ilişkisi hakkında merak edilenleri sizin için bir araya getirdik. İşte şartları, yasal dayanağı ve özel hükümleriyle asıl işveren-alt işveren ilişkisi!

Yasal dayanak

İş Kanunu 2’nci maddesinde: “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir” hükmü mevcuttur.

Şartları nedir?

  • Alt işverenin üretimde çalışan kendi işçilerinin bulunması.
  • Alt işverene verilen işin yardımcı iş olması.
  • Alt işverenin üstlendiği işte çalıştırdığı işçilerin sadece bu işte çalışıyor olması.
  • Alt işverene verilen işin asıl iş sürdüğü müddetçe devam etmesi.
  • Alt işverenin daha önce işyerinde çalıştırılan bir kişi olmaması.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel hükümler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, 6 aydan fazla süren alt işveren ilişkisinde; 

  • Asıl ve alt işveren işçi sayıları ayrı ayrı 50’yi aşıyorsa hem asıl hem alt işverenin,
  • Sadece asıl işverenin sayısı 50 ve yukarı ise yalnızca asıl işverenin,
  • Sadece alt işverenin sayısı 50 ve yukarı ise yalnızca alt işverenin,
  • İkisinin de ayrı ayrı 50 çalışan altı ancak toplamda 50 işçiyi geçiyorsa asıl işverenin koordinasyonunda tek bir tek bir kurul kurma zorunluluğu vardır.