İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ile İlgili Hükümler

Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı sebeple fesih

Ahlaki ihlaller ve iş yeri kurallarına uymama durumlarında iş sözleşmesi nasıl sona erer? İyi niyet kuralları ve fesih sebeplerine göz atın.

İş ilişkilerinde ahlaki değerler ve iyi niyet kuralları, çalışma ortamının sürdürülebilirliği ve sağlıklı bir iş kültürü için temel taşlardır. Ancak, bazen işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları, iş sözleşmesinin sonlandırılmasına neden olabilir. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeple fesih konusunu yakından inceleyerek, bu durumların iş hukuku açısından nasıl değerlendirildiğini inceleyelim.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı sebeple fesih

  • İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
  • İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. 
  • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
  • İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması.
  • İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
  • İşçinin, iş yerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
  • İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
  • İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
  • İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.