Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

Personel işe giriş bildirgesi nedir?

November 11, 2021

0 Dakika

Personel işe giriş bildirgesi nedir?

Personel işe giriş bildirgesi ya da resmi adıyla SGK İşe Giriş Bildirgesi işbaşı yapan her yeni çalışan için işveren tarafından yapılması gereken bildirgedir / belgedir. Çalışanın Sosyal Güvenlik kurumu sistemi üzerinden işe girişinin tamamlanması ve iş ilişkisinin resmi nitelik kazanması için yapılan bu bildirge, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği zorunludur. SGK İşe Giriş Bildirgesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken en kritik nokta bu bildirgenin çalışanın işbaşı yaptığı tarihten bir gün önce yapılması gerektiğidir. Genel olarak işbaşı yapılan ya da takip eden günlerde yapılabileceği yönündeki algı yanlış olmakla beraber zamanında yapılmayan bildirgeler idari para cezalarına sebep olmaktadır.

Personel işe giriş bildirgesi ne zaman yapılmalıdır?

SGK işe giriş bildirgesi mutlaka ve mutlaka çalışan işbaşı yapmadan bir gün önce yapılmalıdır. Ancak bildirgenin verileceği tarihin resmi tatile denk gelmesi halinde bildirge tatil sonrasındaki ilk iş günü sonuna kadar da yapılabilir. Örneğin, Pazartesi günü işbaşı yapacak olan bir çalışanın işe giriş bildirgesi pazar günü yapılamayacağından pazartesi günü içerisinde yapılacaktır. Böyle bir durumda yapılan bildirge SGK tarafından zamanında yapılmış olarak kabul edilecektir.

Bununla birlikte yeni açılan bir işyerinde işe başlayacak olan çalışanın bildirgesi için de tanınan süre normalden daha uzundur. İşyeri bildirgesinin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde işe alınan yeni çalışanın bildirgesi o ay sonuna kadar yapılabilir. Ancak buradaki önemli nokta çalışanın fiilen işe başladığı tarihin doğru olarak bildirilip geriye dönük olarak işe girişinin yapılması gerektiğidir.

Personel işe giriş bildirgesinin çalışanın işbaşı yaptığı tarihten bir gün önce yapılması zorunluluğu bulunmayan bir diğer durum da işyerinin inşaat, tarım ve balıkçılık sektörlerinden birinde faaliyet gösteriyor olmasıdır. Şayet işyeri bu üç iş kolundan birinde faaliyet gösteriyorsa personel işe giriş bildirgesi çalışanın işbaşı yaptığı gün sonuna kadar da yapılabilir.

Belirtilen istisnalar dışında işbaşı yapacak her yeni çalışan için SGK işe giriş bildirgesi işbaşı tarihinden bir gün önce yapılmalıdır. Aksi halde işveren zamanında yapılmayan her bir personel işe giriş bildirgesi için idari para cezasına çarptırılır.

Buna göre;

Yasal süre içerisinde yapılmayan bildirge için 1 aylık asgari ücret, SGK tarafından tespit edilen ihmal için 2 aylık asgari ücret, 1 yıl içerisinde SGK tarafından 2. kez tespit edilen ihmal için 5 aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

geriye dönük sigorta girişi yapılabilir mi?

Personel işe giriş bildirgesi nasıl yapılır?

SGK işe giriş bildirgesi için gerekli olan esas bilgi, çalışanın T.C. kimlik numarasıdır. Çalışanın işe giriş bildirgesi T.C. kimlik numarası ile elektronik ortamda, SGK’nın ilgili sayfasından yapılabilmektedir. Eskisi gibi, belgelerin doldurulup SGK’ya gönderilmesi gibi teferruatların olmadığı bu süreç yabancı uyruklu çalışanlar için de geçerlidir. T.C. vatandaşı olmayan kişilerin bildirgesi Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine verilen ve 99 ile başlayan kimlik numarası ile yine ilgili sayfadan yapılabilmektedir.

Açılan sayfada işyerine ait Sosyal Güvenlik Kurumu hesabına giriş yapılır. “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” butonu tıklanarak işe girişi yapılacak kişi T.C. kimlik numarası ile sistemden sorgulanır. Bulunan sonuç ile çalışan bilgileri eşleşiyorsa “İşe Giriş Bildirgesi” butonuna tıklanarak personel işe giriş bildirgesinin yapılacağı asıl ekrana ulaşılır. Bu sayfada doğru ve eksiksiz doldurulan bilgiler sonunda son adım olarak “İşe giriş bildirgesini onaylamak için buraya basınız.” butonu ile çalışan işe giriş bildirgesi yapılmış olacaktır.

Bununla birlikte yabancı uyruklu çalışanın işe giriş bildirgesi kimlik numarası verilmeden önce yapılacaksa bu işlem matbu olarak düzenlenen evraklar ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurularak yapılmalıdır.

Geriye dönük işe giriş bildirgesi

Kanun maddesinin hükmüne göre, sebebi ne olursa olsun işe girişi yapılmayan işçinin işe girişi 1 ay içinde yapılabilir. İşe giriş bildirgesinin 1 aydan önceki bir tarihe verilmesi halinde idari para cezası uygulanır.

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. (Ek cümle: 15/2/2018-7099/18 md.)

Bu bildirimlerden hangilerinin iş yerinin bildirilmesi yerine geçeceği Kurumca belirlenir, belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.

Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, 102 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır. İdarî para cezası uygulanması, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi, bu Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. İşyeri bildirgesinin şekli ve içeriği ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Kaynakça

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

👋
Hemen 15 gün ücretsiz deneyin

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden kullanmaya başlayın.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN