Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

2019 İş Kanunu idari para cezaları

February 8, 2018

0 Dakika

İş Kanunu ihlallerinde uygulanacak olan para cezaları değişkenlik göstermekle birlikte, 177,00 ₺'den başlayıp 21.036 ₺'ye kadar çıkmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre 2019 yılında uygulanacak olan İş Kanunu idari para cezaları

Yükümlülük MaddesiCeza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı
398 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 26.027TL
599/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. 219TL
799/b 7 nci maddedeki ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için. (ikinci fıkranın (f) bendine aykırı olarak davranan işverene para cezası dört katı artırılarak uygulanır.) 366TL
899/c Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, işçiye çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. 219TL
1499/c Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. 219TL
2899/d İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. 219TL
29100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. 857TL
30101 İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 3.251TL
30101 İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 3.251TL
32102/a Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. 236TL
39102/a Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için. 236TL
37102/b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi, 814TL
38102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. 857TL
52102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. 857TL
41102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. 337TL
56 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 416TL
57103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. 416TL
59103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. 416TL
60103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. 416TL
63104 Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 2.292TL
64104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. 416TL
68104 Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. 2.292TL
69104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. 2.292TL
71104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak. 2.292TL
72104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. 2.292TL
73104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. 2.292TL
74104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek. 2.292TL
75104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. 2.292TL
76104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 2.292TL
90106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) 26.027TL
92107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. 20.822TL
96/1107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. 20.822TL
96/2107 İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. 20.822TL
107/2107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek. 20.822TL

Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır. 2019 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 olarak belirlenmiştir. İş Kanunu idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğünce uygulanır.

2019 yılı bordro parametreleri hakkında bilgi sahibi olmak için hemen tıklayın.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

👋
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Start using it immediately,
move your business into the future
Privileges de Bridge Digital

Click to see the privileges of QNB Finansbank Digital Bridge Platform

GET INFORMATIE
Get to know Easy HR in 15 minutes

Determine when you are available and we will tell you about Easy HR practices

CREATE AN APPOINTMENT

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE
//