tr
Lütfen bir dil seçin

İdari Para Cezası Uygulanan İş Kanunu Hükümleri

Fahri Taşdemir

Ülkemiz çalışma hayatını düzenleyen bir çok yasa, mevzuat ve yönetmelik mevcuttur. Bu düzenleyici unsurlar arasında elbette en çok karşımıza çıkan, çalışma hayatının en belirgin sınırlarını çizmiş olan 4857 sayılı İş Kanunu’dur. Peki hangi hükümlere uyulmazsa idari para cezası uygulanır?

İş Kanunu, içerdiği hükümler ile işçi-işveren ilişkisine yönelik olarak bir çok konuda işveren ve işçiye belli sorumluluklar yüklemiştir. İçerdiği hükümler ile özellikle işverenin çalışma hayatına yönelik uyması gereken kuralları, hem işçi hem de işyeri ile alakalı olarak yerine getirmesi gereken koşulların sağlanmaması halinde ise işvereni belli yaptırımlara bağlamıştır. İşçinin korunmasını esas alarak işçi ve işverene belli sorumluluklar yükleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun, uyulmaması durumunda idari para cezalarına sebep olan hükümlerini ve güncel idari para cezası miktarlarını 2017 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları yazımızda bulabilirsiniz. Söz konusu hükümlerin içeriği ile işçi ve işverene yüklediği sorumlulukları maddeler halinde inceleyelim.

İş Kanunu, Madde 3;

İşyerinin bildirilmesi ilkesinin ihlali

İşyerinin kurulması, taşınması ya da kapanması durumunda işverenin işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Bu maddenin ihlali halinde sorumlu her işveren, alt işveren ve işveren vekili ceza maddesi 98 gereğince 18,377 TL idari para cezasına çarptırılır.

İlgili maddenin tamamı için 4857 Sayılı İş Kanunu yazımıza göz atabilirsiniz.

İş Kanunu, Madde 5;

Eşit davranma ilkesinin ihlali

İşverenin çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapamayacağını, bununla birlikte kısmi süreli çalışan işçiye tam zamanlı çalışan işçiye kıyasla ve belirli süreli çalışan işçiye de belirsiz süreli çalışan işçiye kıyasla farklı muamelede bulunamayacağını ifade eden maddenin ihlali durumunda işveren söz konusu her bir işçi için ceza maddesi 99/1-a gereğince 155 TL idari para cezasına çarptırılır.

İlgili maddenin tamamı için 4857 Sayılı İş Kanunu yazımıza göz atabilirsiniz.

İş Kanunu, Madde 7;

Geçici iş ilişkisi hükümlerinin ihlali

Özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle ve bir işçinin geçici süreyle başka bir işverene devredilmesiyle kurulan geçici iş ilişkisine yönelik hükümlerin ihlali durumunda her bir işçi için işveren ceza kanununun 99/1-b maddesi gereğince 259 TL idari para cezasına çarptırılır.

İlgili maddenin tamamı için 4857 Sayılı İş Kanunu yazımıza göz atabilirsiniz.

İş Kanunu, Madde 8;

İşçiye çalışma koşullarını bildiren belge verilmesi ilkesi ihlali

İş sözleşmesinin yazılı yapılmaması durumunda işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işveren her bir çalışan için ceza kanununun 99/1-c maddesi gereğince 155 TL idari para cezasına çarptırılır.

İlgili maddenin tamamı için 4857 Sayılı İş Kanunu yazımıza göz atabilirsiniz.

İş Kanunu, Madde 14;

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlerin ihlali

İşçinin belirli bir iş için kendisine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından çağrı yapılarak iş görme fiilinin yerine getirildiği çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin; çalışma süresi, çağrının yapılma zamanı, ücretlendirme gibi hususlardaki hükümlerin ihlali durumunda işveren her bir çalışan için ceza kanununun 99/1-c maddesi gereğince 155 TL idari para cezasına çarptırılır.

İlgili maddenin tamamı için 4857 Sayılı İş Kanunu yazımıza göz atabilirsiniz.

İş Kanunu, Madde 28;

İşçiye çalışma belgesi verilmemesi ya da verilen belgenin yanlış bilgiler içermesi

İşçinin işten ayrılması durumunda kendisine verilmesi gereken çalışma belgesinin verilmemesi ya da verilen belgenin yanlış bilgilerle düzenlenmiş olması durumunda işveren her bir çalışan için ceza kanununun 99/1-d maddesi gereğince 155 TL idari para cezasına çarptırılır.

İlgili maddenin tamamı için 4857 Sayılı İş Kanunu yazımıza göz atabilirsiniz.

İş Kanunu, Madde 29;

Toplu işten çıkarma hükümlerinin ihlali

İşverenin; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istemesi halinde en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmesi ve bunun yanında yerine getirmesi gereken diğer koşulları sağlamaması durumunda işveren her bir çalışan için ceza kanununun 100 maddesi gereğince 606 TL idari para cezasına çarptırılır.

İlgili maddenin tamamı için 4857 Sayılı İş Kanunu yazımıza göz atabilirsiniz.

Kaynakça:

4857 Sayılı İş Kanunu, (2003)

www.csgb.gov.tr – 2017 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARI

Hemen kullanmaya başlayın, işinizi geleceğe taşıyın
Ücretsiz deneyin

Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun, Kolay İK'yı tanıyın

Ücretsiz Deneyin
15 dakikada Kolay İK'yı tanıyın

Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Kolay İK uygulamalarını anlatalım

Randevu Oluşturun