tr
Lütfen bir dil seçin

2021 SGK idari para cezaları ne kadar?

Kolay İK
2021 SGK para cezaları ne kadar?

Yeni yılda asgari ücrete yapılan zamla birlikte SGK idari para cezaları da güncellendi. Yeni dönemde SGK cezalarının ne kadar olduğunu merak ediyorsanız gelin, birlikte bakalım.

2021 SGK para cezaları

2021 yılı itibarıyla asgari ücretin de güncellenmesiyle beraber 2021 SGK cezaları yeniden düzenlendi. SGK’ya ait idari para cezaları, cezanın konusuna göre farklı tutarlara sahip. Peki hangi başlıkta hangi para cezası veriliyor?

 2021 SGK Para Cezaları
Her bir sigortalı için işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası bildirgesini, verilen süre içerisinde kuruma uygun şekilde bildirmeyen işverenler hakkında sigortalı başına brüt asgari ücret tutarında ceza kesilir.3.557,50 TL
İşverenin, sigortalıya ait işe giriş bildirgesini vermediği yapılan denetimlerle veya o işverenin ihbar edilmesi sonucu ortaya çıkmışsa her sigortalı için işverene aylık brüt asgari ücretin 2 katı tutarında ceza kesilir. 7.155,00 TL
İşverenin, çalıştırdığı işçiler için işe giriş bildirgesi vermediği 1 yıl içerisinde 2. kez tespit edilirse o işverene her sigortalı için aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarında ceza kesilir.17.887,00 TL
İş yeri bildirgesini yasal süreler içinde kurumca belirlenmiş şekle göre vermeyen işverenlere kesilecek cezalar
Kamu idareleri ve bilanço esasına uygun defter tutmak zorunda olanlar aylık brüt asgari ücretin 3 katı tutarında ceza öder. 10.732,00 TL
Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar aylık brüt asgari ücretin 2 katı tutarında ceza öder.7.155,00 TL
Defter tutmak zorunda olmayanlar aylık brüt asgari ücret tutarında ceza öder.3.577,50 TL
Aylık prim ve hizmet bildirgesi işveren tarafından zamanında verilmezse kesilecek cezalar 
Belgenin aslı olması durumunda, asgari ücretin 2 katını geçmeyecek şekilde belgede kayıtlı olan sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/5’i oranında ceza kesilir.715 TL
Belgenin ek olması durumunda her kayıtlı sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin 1/8’i oranında ceza kesilir.447 TL
İşletmeye ait sigortalının 30 günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin, süresi içinde verilmemesi veya verilen belgenin kurumca geçersiz sayılması halinde belgede kayıtlı çalışan başına aylık brüt asgari ücretin yarısı oranında ceza kesilir. 1.788,00 TL
Mahkeme kararıyla denetim personellerinin yaptığı inceleme, soruşturma ve denetim neticesinde Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi’nde belirtilen kazancın eksik ya da yanlış bildirilmesi halinde brüt asgari ücretin 2 katı tutarında ceza ödenir. 7.155,00 TL
İşletmeye ait belgeyi incelemeyle yetkili memurlar ya da mali müşavirler tarafından düzenlenen raporlarda SGK’ya bildirim yapılmadığı veya eksik işçi tutarı tespit edildiği hallerde ödenecek tutar: 5.886,00 TL
İş yerine dair belge ve defterlerin ibraz edilmemesi durumunda kesilecek cezalar 
İş yeri defterleri ile diğer belgeler, incelenmek üzere 15 gün içinde ibraz edilmezse bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için:42.930,00 TL
Diğer defterler ile yükümlü olanlar için:21.465,00 TL
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olmayanlar için:10.732,00 TL
Belge ve defterler, süresi içinde ibraz edilip sonrasında bunların kayıtlarının geçersiz olması halinde, geçersiz oldukları her ay için bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için: 1.788,00 TL,
Diğer defter tutmakla yükümlü olanlar için:1.788,00 TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için:1.788,00 TL
Bilanço esasına göre defter tutuluyorsa:42.930,00 TL
Geçersiz olan her ücret tediye bordrosu için:1.788,00 TL
İbraz süresi geçen defterlere uygulanan cezalar 
Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar:42.930,00 TL
Diğer defterler ile yükümlü olanlar:21.465,00 TL
Defter tutma zorunluluğu olmayanlar:10.732,00 TL
Asgari işçilik uygulamasıyla ilgili kurumdan istenecek bilgi ve belgeleri yazılı şekilde en geç 1 ay içinde vermeyen işletmeler:7.155,00 TL
Diğer eylemlerde uygulanan cezalar 
Kendi mevzuatları kapsamında 4B sigortalarını yapmış olmakla birlikte işe giriş bildirimi yapmayanlar:3.577,50 TL
Faaliyetinin bitişi hakkında belgeyi kuruma ibraz etmeyen 4B’liler:3.577,50 TL
Malullüğe sebep olayın gerekli süre içerisinde kuruma bildirilmemesi halinde: 3.577,50 TL

SGK para cezaları nasıl ödenir?

SGK cezaları, SGK’nın anlaşmalı olduğu bankaların internet şubeleri ya da fiziki şubeleri üzerinden ödenebilir. Bu bankalar;

  • Ziraat Bankası,
  • Halk Bankası,
  • Vakıfbank,
  • Türkiye İş Bankası
  • PTT,
  • Deniz Bank,
  • Garanti Bankası,
  • TEB,
  • Yapı ve Kredi Bankası’dır.

İşletmenizin insan kaynakları süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek için hemen tıklayın ve Kolay İK’yı 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Personel Yönetim Yazılımı

Hemen kullanmaya başlayın, işinizi geleceğe taşıyın
Dijital Köprü ayrıcalıkları

QNB Finansbank Dijital Köprü Platformu'nun ayrıcalıklarını görmek için tıklayın

Bilgi Alın
15 dakikada Kolay İK'yı tanıyın

Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Kolay İK uygulamalarını anlatalım

Randevu Oluşturun