Personel

Performans

Vardiya

Ücret Değerlendirme

Performans

Vardiya

Ücret Değerlendirme

Kolay İK Sözleşme ve Politikalar

Platform hesap sahipleri için - Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kullanıcı Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Kolay Yazılım A.Ş.’ye (“Veri Sorumlusu”) ait www.kolayik.com internet sitesi üzerinden veya Kolay İK mobil uygulaması üzerinden erişilebilen İnsan Kaynakları ve Personel Yönetim Sistemi’nden (“Platform”) faydalanacak ve Platform’da yönetici yetkisine sahip ilgili kişiye karşı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir.  

1. İşlenen Kişisel Veriler 

Kolay İK ile İnsan Kaynakları ve Personel Yönetim Sistemi’ne hesap sahibi olarak kaydolarak kullanmaya başlamanız ile aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

• Kimlik Bilgileri: Ad-soyad
• İletişim Bilgisi: Telefon numaranız, e-postanız
• Mesleki Deneyim Bilgisi: Şirket adı, unvanınız 
• İşlem Güvenliği Bilgisi:
Parola

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kolay İK ile aranızdaki hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’nın 5.ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; gerekmesi halinde yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, hissedarlarımıza ve veri tabanlarımızın yurt dışında bulunması sebebiyle yurt dışına aktarılmaktadır.

4. KVKK’dan Kaynaklanan Hakların Kullanım Şekli

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz ve bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca dilekçeyle Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No: 69 İç Kapı No: 81 Kadıköy / İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

👋
Hemen 15 gün ücretsiz deneyin

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden kullanmaya başlayın.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN