Personel

Performans

Vardiya

Ücret Değerlendirme

Performans

Vardiya

Ücret Değerlendirme

Kolay İK Sözleşme ve Politikalar

Kolay Yazılım Anonim Şirketi İnternet Sitesi Ziyaretçileri için Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Kolay Yazılım Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”), www.kolayik.com adresinde yer alan internet sitesini (“Site”) ziyaret eden ziyaretçilere (“Ziyaretçi”) karşı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir.

  1. İşlenen Kişisel Veriler  

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir:

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.

Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler, ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı kısa mesaj, elektronik posta mesajları

Ayrıca, internet sitemizde bulunan “Teklif Al”, “Demo Talep Et”, “Size Ulaşalım” formlarını veya benzeri formları doldurmanız halinde şu verileriniz de işlenecektir:

Kimlik Bilgileri: Ad-soyadı

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi

Diğer Bilgiler: Teklif talep ettiğiniz şirketin adı, çalışan sayısı ve şirketteki unvanınız 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz esnasında elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, ve 8. Madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içinde hizmet sağlayıcılara, gerekmesi halinde yurt içindeki adli makamlara veya kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

4. KVKK’dan Kaynaklanan Hakların Kullanım Şekli

Yukarıda belirtilen taleplerinizi Mesa Koz, Sahrayıcedit Mah., Atatürk Cad., N:69, K:5, D:81, Kadıköy/İstanbul/Türkiye adresine yazılı olarak veya ilgili mevzuatın öngördüğü sair yöntemler ile iletebilirsiniz.

Kolay İK, talepler uyarınca, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, öngörülen yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

👋
Hemen 15 gün ücretsiz deneyin

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden kullanmaya başlayın.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN