Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

Prim borcu olanlar sağlık hizmetinden faydalanabilir mi?

July 25, 2018

0 Dakika

Bilindiği gibi sağlık hizmetinden yararlanmak için genel sağlık sigortası primini ödemek şarttır. Kişi gelir testiyle yeterli geliri olmadığını ispatlamışsa ya da özel bir durumu yoksa, yani genel sağlık sigortası priminden muaf değilse sağlık hizmetinden faydalanmak için her ay genel sağlık sigortası primini ödemek zorundandır.

Prim borcu olanlar sağlık hizmeti alabilir mi?

Genel sağlık sigortası primi çalışanların her ay maaşından kesildiği gibi, çalışmayan vatandaşlar tarafından da dışarıdan isteğe bağlı olarak ödenebilir. Genel sağlık sigortasıyla alakalı tüm detayları bu yazımızda sizler için derledik.

Sigorta prim borcu olanlar sağlık hizmetinden faydalanabilir mi?

Sağlık hizmetinden yararlanmanın koşulu özel durumlar dışında, genel sağlık sigortası primini ödemektir. Bununla birlikte kanundaki bir diğer koşul da sağlık hizmetinden yararlanacak vatandaşın prim borcunun bulunmamasıdır daha doğrusu yakın zamana kadar kanundaki bilgi bu şekildeydi. Belli bir süreden daha uzun süreyle primini ödemeyen vatandaşların sağlık hizmetinden faydalanması mümkün değildi.

Belli bir süreden kasıt ise, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 67. maddesinin b bendinde;“60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, (...)” şeklinde ve ek madde 5 ve ek madde 6’da; “Bu madde kapsamındaki sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanabilmesi için 67.nci maddede sayılan diğer şartların yanı sıra sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Yeni düzenleme ve prim borcu olanlara iyi haber

TBMM’ye sunulan torba yasa tasarısı ile prim borcu olanların sağlık hizmetinden faydalanmasına yönelik bazı değişiklikler yapıldı.

Bu yeni düzenleme ile; “(5) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, ek 5 ve ek 6.ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.(6)

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.(7)

2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67.nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31/12/2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmez.”

Sonuç

Sağlık hizmeti her insanın, her vatandaşın yararlanması gereken bir hizmettir. Zaruri ya da ihmale bağlı sebeplerle primini ödememiş, prim borcu bulunan ya da gelir testini yaptırmamış vatandaşların sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için yeni bir fırsat doğmuş oluyor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

👋
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN
//