Fast start, lasting success: Performance Evaluation Consultancy

Assess the success of your company with concrete data! Build a lasting culture with the feedback culture and management understanding provided by performance evaluation. Step right into easy-to-implement and sustainable HR processes with Kolay İK Performance Evaluation Consultancy.

15+ years of experienced staff in the field
Measurable outputs
Sustainable process design
Current methodologies
Name Surname
email
Telephone
Company Name
Title
Your request has been received. Thank you!
Your request has been received. Thank you!

By submitting this form, our privacy policy You acknowledge that you have read, understood and accepted.

Farklı ölçek ve sektörden 2.000 + şirketin tercihi

Farklı ölçek ve sektörden 2.000 + şirketin tercihi

Scope of performance evaluation editing consulting service

Step 1 - Determination of needs

• Preliminary work on the determination of demands and expectations
• Detection of areas that are missing and need to be improved

Step 2 - Preliminary preparation

• Workshop for the determination of objectives and competencies
• Special trainings for managers and assessors;
◦ Training on why performance evaluations should be performed
◦ Training how to set the right goals and competencies

Step 3 - Making the assessment ready for implementation

• Determination of evaluation method
• Determination of questions and answers to be applied in competence sets
• Creation of competency & goal guide
• Preparation of process fiction
• Deciding on measurement tools for sustainable application

Step 4 - Result analysis

• Analysis of performance evaluation results
• Effective feedback training for managers and evaluators
• Preparation of the presentation of the results analysis

Performans değerlendirme kurgu danışmanlığı hizmetinin kapsamı

Adım 1 - İhtiyaç tespiti

•Taleplerin ve beklentilerin belirlenmesine yönelik ön çalışma
• Eksik ve iyileştirilmesi gereken alanların tespiti

Adım 2 - Ön hazırlık

• Hedef ve yetkinliklerin belirlenmesi sürecine yönelik atölye çalışması
• Yöneticiler, alt kademe yöneticiler ve değerlendiricilere özel eğitimler;
◦ Neden performans değerlendirme yapılmalı?
◦ Hedef belirleme

Adım 3 - Değerlendirmenin uygulamaya hazır hale getirilmesi

• Değerlendirme yönteminin belirlenmesi
• Yetkinlik setlerinde uygulanacak soru ve cevapların belirlenmesi
• Yetkinlik & hedef kılavuzunun oluşturulması
• Yetkinlik ve hedeflerin bir araya getirilerek süreç kurgusu hazırlanması
• Sürdürülebilir uygulama için ölçüm araçlarına karar verilmesi

Adım 4 - Sonuç analizi 

• Performans değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi
• Yöneticiler, alt kademe yöneticiler ve değerlendiriciler için etkili geri bildirim eğitimi
• Performans değerlendirme sonuç analizleri sunumu

4.6 kat
Çalışanlar performans değerlendirmeler ile tanındıklarını hissetiklerinde 4.6 kat daha verimli çalışıyorlar.
%44
Performans değerlendirme yapan şirketler yetenekleri tutma konusunda %44 daha başarılı.
%74
Çalışanların %74’ü yöneticilerinin geri bildirimlerinin iyileşmesi gerektiğini düşünüyor.

Advantages of correctly structured performance evaluation

We like to use Easy HR's Performance Evaluation module. Thanks to the evaluation templates available in the system, as well as the quick and accurate referrals of the customer support team when starting the process, we had no problems. Currently, we carry out our entire performance evaluation process through Easy HR and carry out our one-click reporting via the application.

Müge Tuğcu
Penti Senior Employee Happiness and Corporate Transformation Manager
Sector: Retail
Number of employees: 2000+ Employees
👋
Immediately to use for free
get started, make your job easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE