Kısmi Süreli Çalışma Hakkı

adın çalışanlar ile ilgili bölümümüzde detaylı olarak açıkladığımız “kısmi süreli çalışma hakkı” baba için de geçerli ve ebeveynlere beraberce tanınmış bir haktır. Söz konusu izin hakkı, babalık izninin bitiminden itibaren kullanılabilir.

Kadın çalışanlar ile ilgili bölümümüzde detaylı olarak açıkladığımız “kısmi süreli çalışma hakkı” baba için de geçerli ve ebeveynlere beraberce tanınmış bir haktır. Söz konusu izin hakkı, babalık izninin bitiminden itibaren kullanılabilir. 

Kural olarak bu izinden faydalanabilmek için diğer eşin de çalışıyor olması gerekmektedir. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz üzere, “Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığının olması; boşanma halinde çocuğun velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması; ve 3 yaşını doldurmamış çocuğun evlat edinilmesi” durumlarında eşin çalışıp çalışmama koşulu aranmamaktadır.