Bir yaşından küçük çocuğun emzirilmesi için verilen izin

Doğum izni süresinde annelere "Geçici İş Göremezlik Ödeneği" verilir. Ödeneği alabilmek için doğumdan önceki bir yıl içerisinde 90 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesi gereğince, kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmesi gerekmektedir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçinin kendisi belirler. Bu süreler, günlük çalışma süresinden sayılır. Süt izninde meydana gelen kazalar da iş kazası olarak sayıldığından, süt izni saatlerinin ispatlanması işveren açısından elzemdir.

Süt izni bazı işyerlerinde, toplu olarak kullandırılmaktadır. Süt izninin toplu kullanımı İş Kanunu’na uygun bir yöntem olmayıp; süt izninin, günlük kullandırılması gerekmektedir. İşçinin, işe geç gelmesi veya işten erken çıkması şeklinde süt izninin kullandırılması uygundur. 

Süt İzni’nin de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74 üncü maddesinde belirtilen hükme aykırı olarak gerektiği gibi kullandırılmaması halinde, 2023 yılı için 9.303,00 TRY idari para cezası uygulanabilecektir.