İş yerinde çalıştırılması zorunlu bulunan kişiler -2

Bu yazımızda iş yeri hekimi, emzirme odası için uzman personel çalıştırması zorunlu olan detayları inceledik.

İşçi sendikası ve konfederasyonu yöneticilerinin çalıştırılması

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 63’üncü maddesine göre; işçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı iş yerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. İş sözleşmesi askıya alınan yönetici; sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi hâlinde, sona erme tarihinden itibaren 1 ay içinde ayrıldığı iş yerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren 1 ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır.

İş yeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma

6331 sayılı Kanun’a göre; işveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmek, çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet olarak almak zorundadır.

50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 01.01.2024 tarihinde başlayacaktır. Diğer işyerleri için sorumluluk hali hazırda geçerlidir.

Emzirme odası ve çocuk bakım yurtlarında uzman personel çalıştırma

6331 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi ile Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’in 17’nci maddesine göre; emzirme odası ve çocuk bakım yurtlarında yönetici, sağlık personeli ve diğer personelin istihdam edilmesi zorunludur.

İlkyardımcı çalıştırma

29.07.2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesine göre; iş sağlığı ve güvenliği kapsamında; az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurması zorunludur.

Avukat çalıştırma

1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35’inci maddesi ile Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’ne göre; dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272’nci maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.