Gebelik süresince periyodik kontrol için ücretli izin verilmesi

4857 sayılı İş Kanunu'nun 74/4. maddesinde, hamilelik süresince kadın işçilere periyodik kontroller için ücretli izin verilmesi hükme bağlanmıştır. Aynı şekilde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 30. maddesine dayanılarak hazırlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik'in 11. maddesinde de gebe çalışanlara gebelikleri süresince periyodik kontrolleri için ücretli izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74/4. maddesinde “Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir”, yine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30 ncu maddesine dayanılarak hazırlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’in 11. maddesinde de “Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir” hükmü vardır.