Performans
değerlendirme form örneğini ücretsiz indirin

Sizin için örnek performans değerlendirme soruları hazırladık, form örneğini şimdi
ücretsiz indirin.

ÜCRETSİZ İNDİRİN

Farklı ölçek ve sektörden 1.800 + şirketin tercihi

Personel

Performans

Vardiya

Ücret Değerlendirme

Performans

Vardiya

Ücret Değerlendirme

Performans değerlendirme form örneğini ücretsiz indirin

Sizin için örnek performans değerlendirme soruları hazırladık,
form örneğini şimdi ücretsiz indirin.

ÜCRETSİZ İNDİRİN

Performans değerlendirme nedir?

Bir çalışanın potansiyelinin, yeteneklerinin, işteki davranışlarının ve işle ilgili tüm niteliklerinin diğer çalışanlarla karşılaştırılarak ölçümlenmesidir. Performans değerlendirmesi sistematik, adil ve düzenli yapılması gereken bir işlemdir.

Performans değerlendirme araçları nelerdir?

Bir performans değerlendirmesinin en iyi sonucu verebilmesi için, doğru yöntemin seçilmesi oldukça önemlidir. Bunun yanında performans değerlendirmesi hangi araçlarla, hangi mecralarda yapılabilir ya da yapılmalıdır sorusu da performans değerlendirme sürecinin en iyi sonucu vermesi için cevaplanması gereken sorulardan biridir.

Günümüzde performans değerlendirmesi uygulamaları, çoğu zaman çalışma hayatının birçok alanında olduğu gibi, personel yönetim süreçlerinde de sıkça kullandığımız yazılımlar ile dijital platformlarda yapılır. Bunun yanında hâlâ klasik, eski yöntemlerin kullanıldığını da söylemek yanlış olmaz. En çok tercih edilenlerden bazıları şöyle:

  • Klasik araçlar: Kağıt-kalem
  • Yarı teknolojik çözümler: E-posta, dosya paylaşım alanları, dijital dosyalar
  • Çağa uygun teknolojik çözümler: Performans değerlendirme yazılımları

Performans değerlendirmeyi nasıl yapmalıyız?

Performans değerlendirmeyi nasıl yapacağınız hangi performans yöntemini nasıl yapacağınıza göre değişmektedir. Barutçugil, ilgili çalışmasında performans yönetiminin amacını üç başlıkta toplamıştır:

  • Performans değerlendirmenin yönetsel amaçları: Burada ücretlendirme, yükselme, transfer, işten çıkarma vb. gibi yönetim karar süreçlerine bir ölçümleme yönteminin yardımcı olması amaçlanır.
  • Geliştirmeye yönelik amaçlar: Kariyer planlaması, eğitim programları, danışmanlık, rehberlik gibi çalışanların gelişimine yönelik çalışmalar için yardımcı olabilecek bir yöntem olarak performans değerlendirmenin kullanılması amaçlanır
  • Araştırma amacı: Bu kapsamda iş tatmini, motivasyon düzeyinin belirlenmesi, hedeflerin saptanması, performans düzeyi üzerindeki etkenlerin ortaya çıkarılması, olumsuz olanların iyileştirilmesi amaçlanır.

Bu amaçlardan hangisini seçtiğiniz şirketinizde uygulayacağınız performans yönetimi stratejinizi belirler. Bu stratejiyi belirlerken ve bir yönetim metodu seçerken nelere dikkat edeceğinizi, ölçümlemenizi hangi şartlara göre yapacağınızı performans değerlendirme araçlarınız belirler. Bu ikisi birbirini besleyen iki unsurdur.

Yeni nesil
Performans değerlendirme yazılımı
kullanmaya başlayın

Yetkinlik, hedef veya 360 derece performans değerlendirme oluşturun

Excel'le, kağıt ve evrakla uğraşmadan performans değerlendirmeleri online sistem üzerinden yönetin, kolayca raporlayın.

DEMO TALEP EDİN

"Kolay İK ile çalışmanın en keyifli yanlarından biri de iyi bir müşteri deneyimi hizmeti sunmasıdır. Onboarding sürecinde sürekli bilgilendirmeler yaparak süreçlerimizi hızlı ve yalın bir şekilde dijitale geçirdiler, veri aktarımı konusunda da biz hiç yorulmadık, tüm geçişi Kolay İK ile birlikte yaptık."

Müge Tuğcu
Kıdemli Çalışan Mutluluğu ve Kurumsal Dönüşüm Müdürü

"Kolay İK ile çalışmanın en keyifli yanlarından biri de iyi bir müşteri deneyimi hizmeti sunmasıdır. Onboarding sürecinde sürekli bilgilendirmeler yaparak süreçlerimizi hızlı ve yalın bir şekilde dijitale geçirdiler, veri aktarımı konusunda da biz hiç yorulmadık, tüm geçişi Kolay İK ile birlikte yaptık."

Müge Tuğcu, Kıdemli Çalışan Mutluluğu ve Kurumsal Dönüşüm Müdürü

Performans değerlendirme form örneğini ücretsiz indirin

Sizin için örnek performans değerlendirme soruları hazırladık, form örneğini şimdi ücretsiz indirin.

Ad,Soyad
E-posta
Telefon
Şirket Adı
Unvan
Kolay İK performans değerlendirme uygulaması hakkında bilgi almak istiyorum.

Bu formu göndererek, gizlilik politikamızı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.