Danışmanlık paketinizi ihtiyaçlarınıza göre belirleyin

İnsan kaynakları danışmanlık paketinizi ihtiyaçlarınıza göre oluşturun, aldığınız hizmet kadar ödeme yapın. Uzman ekibimizle bugün tanışın!

40'tan fazla İK hizmeti
Esnek paket yapısı
15+ yıl deneyim
Ad Soyad
E-posta
Şirket Adı
Unvan
Talebiniz alındı. Teşekkürler!
Talebiniz alındı, ekibimiz size ulaşacak.

Farklı ölçek ve sektörden 2.000 + şirketin tercihi

Farklı ölçek ve sektörden 2.000 + şirketin tercihi

İnsan Kaynakları Danışmanlık çözümlerimiz

Kapsamlı ve özelleştirilebilir 9 ana başlık altında 40'tan fazla danışmanlık hizmeti

 Danışmanlık hizmetlerimiz

Kapsamlı ve özelleştirilebilir 9 ana başlık altında 40'tan fazla danışmanlık hizmeti
Maaş ve Yan Hak Danışmanlığı
Bordro yönetimi, maaş analizi, prim düzenlemesi ve yan haklar gibi finansal ve personel süreçlerini destekleyen hizmetleri kapsar.
Gelişim Danışmanlığı
Gelişim alanlarının belirlenmesi, eğitim planlaması, geri bildirim kültürü oluşturulması gibi şirket potansiyelini artıran hizmetleri kapsar.
İşe Alım Danışmanlığı
İşe alım süreç kurgusu, performans analizi gibi yetenek edinme ve elde tutma konularında rekabet avantajı sağlayan hizmetleri kapsar.
Kültür ve İç İletişim Danışmanlığı
Şirket değerlerinin tespiti, çalışan memnuniyetinin ölçümü ve iç iletişimin geliştirilmesi gibi şirket kültürünü güçlendiren hizmetleri kapsar.
Yasal Süreç Danışmanlığı
İSG ve KVKK uyumluluğu, sözleşme kontrolü ve diğer hukuki dokümanların revizyonu gibi yasal gereksinimleri karşılayan hizmetleri kapsar.
Raporlama ve Analiz Danışmanlığı
Şirket içi İK operasyonlarının raporlanması, gelişime açık alanların analizi gibi veri odaklı stratejileri destekleyen hizmetleri kapsar.
İşveren Markası Danışmanlığı
Dijital platformlarda görünürlük, kampüs etkinlikleri, sponsorluklar ve mülakat kurguları gibi marka imajını güçlendiren hizmetleri kapsar.
Oryantasyon Danışmanlığı
Oryantasyon süreç ve doküman hazırlığı, ilk gün deneyimi kurgusu gibi yeni çalışanların uyum sürecini hızlandıracak hizmetleri kapsar.
Performans Danışmanlığı
İhtiyaç tespiti, hedef ve yetkinlik belirleme, değerlendirme kurgusu gibi çalışan performansını iyileştirmeye olanak sağlayan hizmetleri kapsar.

 Danışmanlık hizmetlerimiz

Kapsamlı ve özelleştirilebilir 8 ana başlık altında 40'tan fazla danışmanlık hizmeti
Integration icon

Maaş ve Yan Hak Danışmanlığı

Bordro yönetimi, maaş analizi, prim düzenlemesi ve yan haklar gibi finansal ve personel süreçlerini destekleyen hizmetleri kapsar.
Integration icon

Kültür ve İç İletişim Danışmanlığı

Şirket değerlerinin tespiti, çalışan memnuniyetinin ölçümü ve iç iletişimin geliştirilmesi gibi şirket kültürünü güçlendiren hizmetleri kapsar.
Integration icon

İşveren Markası Danışmanlığı

Dijital platformlarda görünürlük, kampüs etkinlikleri, sponsorluklar ve mülakat kurguları gibi marka imajını güçlendiren hizmetleri kapsar.
Integration icon

Raporlama ve Analiz Danışmanlığı

Şirket içi İK operasyonlarının raporlanması, gelişime açık alanların analizi gibi veri odaklı stratejileri destekleyen hizmetleri kapsar.
Integration icon

Yasal Süreç Danışmanlığı

İSG ve KVKK uyumluluğu, sözleşme kontrolü ve diğer hukuki dokümanların revizyonu gibi yasal gereksinimleri karşılayan hizmetleri kapsar.
Integration icon

Oryantasyon Danışmanlığı

Oryantasyon süreç ve doküman hazırlığı, ilk gün deneyimi kurgusu gibi yeni çalışanların uyum sürecini hızlandıracak hizmetleri kapsar.
Integration icon

İşe Alım Danışmanlığı

İşe alım süreç kurgusu, performans analizi gibi yetenek edinme ve elde tutma konularında rekabet avantajı sağlayan hizmetleri kapsar.
Integration icon

Gelişim Danışmanlığı

Gelişim alanlarının belirlenmesi, eğitim planlaması, geri bildirim kültürü oluşturulması gibi şirket potansiyelini artıran hizmetleri kapsar.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Çözümlerimiz

Kapsamlı ve özelleştirilebilir 9 ana başlık altında 40'tan fazla danışmanlık hizmeti

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Kapsamlı ve özelleştirilebilir 9 ana başlık altında 40'tan fazla danışmanlık hizmeti
1- Maaş & Faydalar 
 1. Bordro: Sistemin kurulması veya mevcut sistemin iyileştirilmesi
 2. Maaş analizi: Ücret analizleri ve piyasa araştırması
 3. Yan hak çalışması: Yan hak maliyetlerin belirlenmesi, fayda analizi yapılması ve uygulama
 4. Prim analizi: Satış ve diğer ilgili ekipler için prim düzenlemesi
2- Kültür & İç İletişim
 1. Şirket değerleri: Şirketin temel değerlerinin belirlenmesi veya ortaya çıkarılması, değerlerin şirket içinde uygulanması ve yayılması için stratejilerin geliştirilmesi
 2. Ekip iletişimi: Ekip iletişimini güçlendirmek için uygulanacak adımların belirlenmesi, birlikte çalışma ve başarı duygusunun artırılması, şirket ve çalışanlar arasındaki bilgi akışının düzenli hale getirilmesi
 3. Katılım anketleri: Çalışan memnuniyet anketlerinin (ÇMA) gerçekleştirilmesi ve sonuçların analiz edilmesi
 4. Üst yönetim ve İK iletişimi: C level ve İK arasındaki iletişim akışının gözden geçirilmesi
3- İşveren Markası
 1. Kampüs etkinlikleri: Üniversitelerin belirlenmesi ve hedef kitleye uygun içerik çalışmaları yapılması
 2. Şirket sayfaları: LinkedIn ve diğer sosyal platformlarda marka görünürlüğün artırılması ve geliştirmeler yapılması
 3. Aday deneyimi: Görüşmelerde şirketin doğru şekilde tanıtılması ve başarılı bir mülakat deneyimi kurgulanması
 4. Etkinlikler ve sponsorluk: Doğru hedef kitleye ulaşabileceğiniz etkinliklerin araştırılması, iletişime geçilmesi ve fayda analizlerinin yapılması
4- Öğrenme & Gelişim
 1. Liderlik: Şirket içindeki liderlerin ihtiyaç duyduğu alanların belirlenmesi ve uygun stratejilerin geliştirilmesi
 2. Geri bildirim kültürü: Şirket içinde düzenli bir geri bildirim kültürünün oluşturulması ve 1’e 1'ler ile performans görüşmelerinin düzenlenmesi
 3. Gelişim: Çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitim alanlarının belirlenmesi, yıllık bir plan hazırlanması ve ilgili firmaların bulunması
5- Yasal Süreçler
 1. Sözleşme kontrolü: Sözleşme gibi hukuki dokümanların yasal uygunluğunun kontrol edilmesi ve gerekli revizelerin yapılması
 2. KVKK uygunluk: KVKK kapsamında sürdürülebilir uygulamaların hazırlanması ve uygulanması
 3. Yasal yükümlülükler: İSG süreçlerinin kontrol edilmesi
 6- Oryantasyon
 1. Giriş dokümanları: Adayların adaptasyonu için şirket kültürünün anlatıldığı, önemli değer ve kural setlerinin yer aldığı bilgilendirme dokümanlarının hazırlanması
 2. Oryantasyon: Yeni çalışanın ilk gün ve/veya hafta planının hazırlanması, buddy süreci gibi destekleyici projelerin oluşturulması
 3. İlk gün deneyimi: Hoş geldin kutusu gibi detayların planlanması
 4. Kariyer yolu: Çalışanlar ve/veya liderler için kariyer yollarının belirlenmesi
 5. Organizasyon şeması: Şirket için doğru organizasyon yapısının oluşturulması ve organizasyon şemasının hazırlanması
7- İşe Alım Süreci
 1. Açık pozisyonlar: Pozisyon ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi ve açık pozisyonlar için doğru platformlara karar verilmesi
 2. İş tanımları: Pozisyon ve ilan açıklamalarının gözden geçirilmesi, şirket kültürü ile uyumlu ortak bir dil yaratılması
 3. İşe alım süreci: İşe alım adımlarının tasarlanması ve adaylarla iletişimin standart hale getirilmesi
 4. Vaka çalışmaları: İhtiyaç duyulan pozisyonlar için vaka çalışmalarının hazırlanması
 5. Yetenek havuzu: Şirkete özel bir yetenek havuzunun oluşturulması ve açık pozisyonlar olmasa bile sürdürülebilir bir sistem kurulması
 6. Performans analizi: Şirket içinde yüksek performans gösteren kişilerin belirlenmesi
 7. Teklifler: Teklif mektuplarının hazırlanması ve kabul oranlarını artırmak için ek noktaların belirlenmesi
 8. Referans kontrolü ve öneri programı: Referans kontrol sürecinin planlanması ve öneri programı ihtiyacının analiz edilmesi/oluşturulması
8- Raporlama
 1. İşe alım: Açık pozisyonlar, önceliklendirme, ekip performansı gibi işe alım süreçlerinin raporlanması
 2. Ayrılık süreci: Ayrılış görüşmelerinde geri bildirime uygun bir sistem oluşturulması ve ayrılık süreci (offboarding) için kontrol listesi hazırlanması
 3. Elde tutma ve işten ayrılma: Şirkete özel metriklerin çıkarılması ve eksik alanların tespit edilmesi
 4. Öğrenme ve gelişim: Öğrenme ve gelişim çabalarının çıktıları ve maliyetlerinin raporlanmas
 5. Performans yönetimi: Performans değerlendirme süreçleri ve sonuç analizleri
9- Performans Yönetimi
 1. Performans yönetimi: İhtiyaç tespitinden, süreç planlamasına kadar performans sisteminin kullanıma hazır hale getirilmesi
 2. Yetkinlikler: Performans değerlendirmeleri için çalışan yetkinliklerinin belirlenmesi
 3. Hedefler: Performans değerlendirmeleri için çalışan hedeflerinin belirlenmesi
 4. Raporlama: Performans değerlendirme süreçleri ve sonuçlarının analiz edilmesi

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Kapsamlı ve özelleştirilebilir 9 ana başlık altında 40'tan fazla danışmanlık hizmeti

1- Maaş & Faydalar 
 1. Bordro: Sistemin kurulması veya mevcut sistemin iyileştirilmesi
 2. Maaş analizi: Ücret analizleri ve piyasa araştırması
 3. Yan hak çalışması: Yan hak maliyetlerin belirlenmesi, fayda analizi yapılması ve uygulama
 4. Prim analizi: Satış ve diğer ilgili ekipler için prim düzenlemesi
2- Kültür & İç İletişim
 1. Şirket değerleri: Şirketin temel değerlerinin belirlenmesi veya ortaya çıkarılması, değerlerin şirket içinde uygulanması ve yayılması için stratejilerin geliştirilmesi
 2. Ekip iletişimi: Ekip iletişimini güçlendirmek için uygulanacak adımların belirlenmesi, birlikte çalışma ve başarı duygusunun artırılması, şirket ve çalışanlar arasındaki bilgi akışının düzenli hale getirilmesi
 3. Katılım anketleri: Çalışan memnuniyet anketlerinin (ÇMA) gerçekleştirilmesi ve sonuçların analiz edilmesi
 4. Üst yönetim ve İK iletişimi: C level ve İK arasındaki iletişim akışının gözden geçirilmesi
3- İşveren Markası
 1. Kampüs etkinlikleri: Üniversitelerin belirlenmesi ve hedef kitleye uygun içerik çalışmaları yapılması
 2. Şirket sayfaları: LinkedIn ve diğer sosyal platformlarda marka görünürlüğün artırılması ve geliştirmeler yapılması
 3. Aday deneyimi: Görüşmelerde şirketin doğru şekilde tanıtılması ve başarılı bir mülakat deneyimi kurgulanması
 4. Etkinlikler ve sponsorluk: Doğru hedef kitleye ulaşabileceğiniz etkinliklerin araştırılması, iletişime geçilmesi ve fayda analizlerinin yapılması
4- Öğrenme & Gelişim
 1. Liderlik: Şirket içindeki liderlerin ihtiyaç duyduğu alanların belirlenmesi ve uygun stratejilerin geliştirilmesi
 2. Geri bildirim kültürü: Şirket içinde düzenli bir geri bildirim kültürünün oluşturulması ve 1’e 1'ler ile performans görüşmelerinin düzenlenmesi
 3. Gelişim: Çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitim alanlarının belirlenmesi, yıllık bir plan hazırlanması ve ilgili firmaların bulunması
5- Yasal Süreçler
 1. Sözleşme kontrolü: Sözleşme gibi hukuki dokümanların yasal uygunluğunun kontrol edilmesi ve gerekli revizelerin yapılması
 2. KVKK uygunluk: KVKK kapsamında sürdürülebilir uygulamaların hazırlanması ve uygulanması
 3. Yasal yükümlülükler: İSG süreçlerinin kontrol edilmesi
 6- Oryantasyon
 1. Giriş dokümanları: Adayların adaptasyonu için şirket kültürünün anlatıldığı, önemli değer ve kural setlerinin yer aldığı bilgilendirme dokümanlarının hazırlanması
 2. Oryantasyon: Yeni çalışanın ilk gün ve/veya hafta planının hazırlanması, buddy süreci gibi destekleyici projelerin oluşturulması
 3. İlk gün deneyimi: Hoş geldin kutusu gibi detayların planlanması
 4. Kariyer yolu: Çalışanlar ve/veya liderler için kariyer yollarının belirlenmesi
 5. Organizasyon şeması: Şirket için doğru organizasyon yapısının oluşturulması ve organizasyon şemasının hazırlanması
7- İşe Alım Süreci
 1. Açık pozisyonlar: Pozisyon ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi ve açık pozisyonlar için doğru platformlara karar verilmesi
 2. İş tanımları: Pozisyon ve ilan açıklamalarının gözden geçirilmesi, şirket kültürü ile uyumlu ortak bir dil yaratılması
 3. İşe alım süreci: İşe alım adımlarının tasarlanması ve adaylarla iletişimin standart hale getirilmesi
 4. Vaka çalışmaları: İhtiyaç duyulan pozisyonlar için vaka çalışmalarının hazırlanması
 5. Yetenek havuzu: Şirkete özel bir yetenek havuzunun oluşturulması ve açık pozisyonlar olmasa bile sürdürülebilir bir sistem kurulması
 6. Performans analizi: Şirket içinde yüksek performans gösteren kişilerin belirlenmesi
 7. Teklifler: Teklif mektuplarının hazırlanması ve kabul oranlarını artırmak için ek noktaların belirlenmesi
 8. Referans kontrolü ve öneri programı: Referans kontrol sürecinin planlanması ve öneri programı ihtiyacının analiz edilmesi/oluşturulması
8- Raporlama
 1. İşe alım: Açık pozisyonlar, önceliklendirme, ekip performansı gibi işe alım süreçlerinin raporlanması
 2. Ayrılık süreci: Ayrılış görüşmelerinde geri bildirime uygun bir sistem oluşturulması ve ayrılık süreci (offboarding) için kontrol listesi hazırlanması
 3. Elde tutma ve işten ayrılma: Şirkete özel metriklerin çıkarılması ve eksik alanların tespit edilmesi
 4. Öğrenme ve gelişim: Öğrenme ve gelişim çabalarının çıktıları ve maliyetlerinin raporlanmas
 5. Performans yönetimi: Performans değerlendirme süreçleri ve sonuç analizleri
9- Performans Yönetimi
 1. Performans yönetimi: İhtiyaç tespitinden, süreç planlamasına kadar performans sisteminin kullanıma hazır hale getirilmesi
 2. Yetkinlikler: Performans değerlendirmeleri için çalışan yetkinliklerinin belirlenmesi
 3. Hedefler: Performans değerlendirmeleri için çalışan hedeflerinin belirlenmesi
 4. Raporlama: Performans değerlendirme süreçleri ve sonuçlarının analiz edilmesi

"Manuel işlemlerin sebep olduğu hataları minimize etme, bilgiye hızlıca ulaşma, otomatik formlar ve kolay raporlama yapabileceğimiz kapsamlı uygulama arayışımızda karşımıza Kolay İK çıktı. Her zaman ulaşılabilir olması, destekleyici ve dinamik çözümleriyle bize aradığımız hızlı ve pratik platformu sağladı."

Büşra Duruk
Outdoor Factory İnsan Kaynakları Müdürü
Sektör: Eğlence
Çalışan sayısı: 60+ Çalışan

Danışmanlık paketinizi İK ihtiyaçlarınıza göre belirleyin

40'tan fazla İK hizmetinden ihtiyaçlarınızı seçerek size özel danışmanlık paketinizi oluşturun. Üstelik aldığınız hizmetlere göre ödeme yapın. İK stratejilerinizi güçlendirmek için uzman ekibimizle bugün tanışın.

Ad Soyad
E-posta
Telefon
Şirket Adı
Unvan
Talebiniz alındı. Teşekkürler!
Talebiniz alındı. Teşekkürler!

Bu formu göndererek, gizlilik politikamızı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

Danışmanlık paketinizi
İK ihtiyaçlarınıza göre belirleyin

İhtiyaçlarınıza göre İK danışmanlık paketinizi oluşturun, aldığınız hizmet kadar ödeme yapın. Uzman ekibimizle bugün tanışın!

40'tan fazla İK hizmeti
Esnek paket yapısı
15+ yıl deneyim
Ad Soyad
E-posta
Şirket Adı
Unvan
Talebiniz alındı. Teşekkürler!
Talebiniz alındı, ekibimiz size ulaşacak.