Already have an account? LOG-IN

Meet with Kolay, new generation HR management software

Try it free for 15 days. No credit card required.

** Special symbol, uppercase letter, lowercase letter & at least 8 character

Becton Dickinson and Company

100+ Çalışan

Şirketimize yeni katılan bir çalışan olduğunda bu kişiyi sisteme tanımlamak yalnızca 1 dakikamı alıyor.

  • Personel

Sportive

250+ Çalışan

Adı gibi kolay kullanımı olan, çalışanlarımıza rahatlıkla aktarabildiğimiz ve verilerimizi hep birlikte takip ettiğimiz bir sistem.

  • Vardiya
  • Personel