İKütüphane - İnsan Kaynakları Kütüphanesi

Performans Değerlendirme
Özlük Yönetimi
Bordrolama
7 dakika

İş sözleşmesinin bitirilmesi, özellikle de işveren tarafından, çoğu zaman bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi bitirilirken sürecin yasaya uygun bir şekilde yürütülmesi, sonrasında hem işçi hem de işverenin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için son derece önemlidir.

İş Akdi Feshi Nedir

Devamı...

8 dakika

360 derece performans değerlendirme

Performans, çalışma tarihine bakıldığında hep önemli bir kavram olmuştur. Bugünkü anlam ve ciddiyetine kavuşması 1950’lere, performans yönetiminin hayatımıza girdiği döneme dayansa da performans her zaman çalışma hayatının en kritik dinamiklerinden biri olmuştur.

Bu yazımızda 360 derece performans değerlendirmeyi enine boyuna değerlendirdik.

Devamı...

2 dakika

Çalışanlar için gelir vergisi

Gelir vergisi en genel tanımıyla gerçek kişilerin elde ettiği gelirlerden alınan vergidir. Gelir ise kişinin bir yıl içerisinde ticaret, mal ya da gayrimenkul satışı, gayrimenkul veya menkul varlıkların getirisi, ücretli çalışma vb. karşılığında elde ettiği maddi kazançtır.

Devamı...

3 dakika

AGİ - Asgari Geçim İndirimi

Asgari geçim indirimi, çalışan gelirinde önemli bir kalem. Peki Asgari Geçim İndirimi tam olarak nedir? Kim tarafından karşılanır ve çalışana nasıl yansır?

Devamı...

12 dakika

Yıllık izin nedir? Nasıl kullanılır?

Çalışanın en temel haklarından biri olan yıllık izin nedir? Ne zaman hak edilir ve hangi şartlar ile kullanılır? Sizin için derledik.

Devamı...