İKütüphane - İnsan Kaynakları Kütüphanesi

Performans Değerlendirme
Özlük Yönetimi
Bordrolama
6 dakika

Çalışma hayatının en çetrefilli konularının başında şüphesiz ki işçi ve işveren arasında kurulan iş ilişkisinin sona erdirilmesi gelmektedir. İş akdi feshi hangi taraf tarafından yapılırsa yapılsın, her iki tarafa da belli sorumluluklar yükleyen bir süreçtir. Ne var ki işveren, çalışma hayatı içerisinde, işçi ile arasında kurulan iş ilişkisindeki diğer birçok konuda olduğu gibi fesih konusunda da işçiye göre çok daha fazla sorumluluğa sahiptir.

İş Akdinde Savunma Almak Zorunlu mudur

Devamı...

6 dakika

Geçtiğimiz 2017 Ağustos ayı içerisinde çalışma hayatına yönelik birçok değişiklik yapıldı. Çıkarılan yönetmelikler ile fazla mesai, alt işverenlik, tazminat alacakları gibi birçok kritik konuda yeni düzenlemeler mevcut. Çalışma hayatının en çetrefilli konularından olan ve çoğu zaman işçi ve işvereni karşı karşıya getiren fazla mesai konusu da Ağustos ayındaki hareketlilikten nasibini aldı.

Haftalık Çalışma Süresi

Devamı...

5 dakika

Geçtiğimiz 2017 yılı, çalışma hayatı açısından birçok değişikliğe sahne oldu. Özellikle yılın ikinci yarısında yeni yönetmelikler ve değişiklikler ile çalışma hayatındaki birçok önemli detay değiştirildi. Bunlardan biri de 25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı resmi gazetede yayınlanarak resmen uygulamaya koyulan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na yönelik değişiklikler.

Tazminatta Zaman Aşımı Süresi

Devamı...

7 dakika

İş sözleşmesinin bitirilmesi, özellikle de işveren tarafından, çoğu zaman bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi bitirilirken sürecin yasaya uygun bir şekilde yürütülmesi, sonrasında hem işçi hem de işverenin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için son derece önemlidir.

İş Akdi Feshi Nedir

Devamı...

8 dakika

360 derece performans değerlendirme

Performans, çalışma tarihine bakıldığında hep önemli bir kavram olmuştur. Bugünkü anlam ve ciddiyetine kavuşması 1950’lere, performans yönetiminin hayatımıza girdiği döneme dayansa da performans her zaman çalışma hayatının en kritik dinamiklerinden biri olmuştur.

Bu yazımızda 360 derece performans değerlendirmeyi enine boyuna değerlendirdik.

Devamı...