İKütüphane - İnsan Kaynakları Kütüphanesi

Performans Değerlendirme
Özlük Yönetimi
Bordrolama
5 dakika

Çalışma hayatında bulunan herkesin yaşamında işyeri ve çalışma arkadaşları ciddi yer tutar. Öyle ki bir çoğumuz işyerimizde, evimizde geçirdiğimizden çok daha fazla zaman geçirir, iş arkadaşlarımızla başka kimseyle olmadığı kadar sık iletişim kurarız.

Çalışma hayatında mobbing

Devamı...

3 dakika

Fazla mesai, çalışanların iş hayatında en fazla kaçındıkları konulardan biridir.

Kolay kolay hiç bir çalışan fazla mesai yapmak istemez.

Fazla mesai imzalamak

Devamı...

4 dakika

Bir çalışanın kendi isteğiyle ya da işveren tarafından iş akdi sonlandırıldığında işten çıkış sürecinin doğru uygulanması son derece önemlidir.

İşten çıkış kodu nedir

Devamı...

4 dakika

Toplu işçi çıkarma; işverenin belli sebeplerden dolayı toplu olarak işçi çıkarmasıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. Maddesinde detaylı olarak tanımlanan toplu işçi çıkarma;

toplu işçi çıkarma nedir

Devamı...

6 dakika

Bir iş sözleşmesinin taraflardan biri tarafından bitirilmesinin birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerin bazıları İş Kanununda haklı fesih sebebi olarak belirtilmiştir. Haklı fesih sebepleri arasında bulunmayan gerekçelerle iş akdinin sonlandırılması durumunda ise hem işçi hem de işveren bazı yükümlülüklere tabiidir. İşte ihbar süresi (İhbar öneli) bu yükümlülüklerin başında gelen bir uygulamadır.

ihbar süresi nedir

Devamı...