İKütüphane - İnsan Kaynakları Kütüphanesi

Performans Değerlendirme
Özlük Yönetimi
Bordrolama
5 dakika

Daha önce İhlali halinde idari para cezası uygulanan iş kanunu hükümleri yazımızın birincisini paylaşmıştık, bu yazımızda ise diğer hükümlere yer vereceğiz. Peki hangi hükümlere uyulmazsa idari para cezası uygulanır?

iş kanunu

Devamı...

5 dakika

Çalışma hayatında hem işverenlerin hem de çalışanların en hassas olduğu konuların başında maaş gelir. Maaşa ek olarak yapılan yol, yemek yardımı, ikramiye, prim, sosyal yardım ödemeleri gibi ödemeler de işçi ve işveren arasındaki parasal ilişkinin konusunu oluşturur.

avans nedir

Devamı...

5 dakika

Gebelik ve analık halindeki kadın işçi tıpkı çocuk işçiler gibi ülkemiz iş mevzuatında özel hükümler ile korunmaktadır. Gebe ya da anne olan kadın işçi gebelik süresince ve doğum sonrası belli bir süre boyunca iş mevzuatının ilgili hükümleri ile ayrıcalıklı sayılır.

Hamilelik hakları nelerdir

Devamı...

3 dakika

Ülkemizde erkeklerin askere gitme gibi bir zorunluluğu bulunuyor ve askerlik süresinde sigortalı olarak çalışmak mümkün olmuyor. Bu nedenle askerlik süresinde borçlanma yapılabiliyor.

askerlik borçlanması nedir

Devamı...

5 dakika

Sigortalı çalışanın herhangi bir rahatsızlığı nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurması sonucunda edindiği sağlık raporuna istinaden iş yerinden aldığı izne hastalık izni denir.

iş görmezlik ödeneği nedir

Devamı...