İKütüphane - İnsan Kaynakları Kütüphanesi

Performans Değerlendirme
Özlük Yönetimi
Bordrolama
3 dakika

İşe yeni başlayan bir çalışan için hazırlanması gereken evrak ve yapılması gereken bir dizi işlem vardır. İnsan kaynakları çalışanlarının her seferinde uzun listeler hazırlayarak takip ettiği işe giriş sürecinde belki de en az bilinen, bilinse de çoğu sefer ihmal edilen bir adım var; çalışan kimlik bildirimi.

çalışan kimlik bildirimi

Devamı...

4 dakika

Eşit davranma ilkesi aynı işi yapan işçilere aynı muamelenin yapılmasını gerektirir. Peki nedir bu ilkeler, ihlali durumunda ne yapılmalı? Hepsi bu yazımızda.

işverenin eşit davranma ilkesi

Devamı...

5 dakika

Daha önce İhlali halinde idari para cezası uygulanan iş kanunu hükümleri yazımızın birincisini paylaşmıştık, bu yazımızda ise diğer hükümlere yer vereceğiz. Peki hangi hükümlere uyulmazsa idari para cezası uygulanır?

iş kanunu

Devamı...

5 dakika

Çalışma hayatında hem işverenlerin hem de çalışanların en hassas olduğu konuların başında maaş gelir. Maaşa ek olarak yapılan yol, yemek yardımı, ikramiye, prim, sosyal yardım ödemeleri gibi ödemeler de işçi ve işveren arasındaki parasal ilişkinin konusunu oluşturur.

avans nedir

Devamı...

5 dakika

Gebelik ve analık halindeki kadın işçi tıpkı çocuk işçiler gibi ülkemiz iş mevzuatında özel hükümler ile korunmaktadır. Gebe ya da anne olan kadın işçi gebelik süresince ve doğum sonrası belli bir süre boyunca iş mevzuatının ilgili hükümleri ile ayrıcalıklı sayılır.

Hamilelik hakları nelerdir

Devamı...