İKütüphane - İnsan Kaynakları Kütüphanesi

Performans Değerlendirme
Özlük Yönetimi
Bordrolama
6 dakika

Performans Yönetimi Nedir?

Performans nedir?

Çalışma hayatı içerisinde performans kısaca, çalışanın işyeri ve işinin gerektirdiği amaçları ve hedefleri gerçekleştirmesi sonucunda elde ettiği mal ya da hizmeti ifade etmektedir.

Bir çalışanın performansı, esas olarak üç değişkene bağlıdır diyebiliriz. Bu üç değişken; kapa...

Devamı...

8 dakika

İzin Türleri nelerdir?

Yazımızın ilk bölümünde izin kavramını, işçinin izin hakkı ve izin türlerinin başında gelen yıllık ücretli izin konusunu ele almıştık. Devam eden bu bölümde ise diğer ücretli izin türleri ile ücretsiz olarak kullanılabilen ücretsiz izinleri inceleyeceğiz.

Devamı...

1 dakika

İKütüphane'ye Hoş Geldiniz?

İnsan kaynakları ve personel yönetimi konusunda kariyer yapmak istiyorsanız üniversitelerin ilgili bölümlerinden, sertifika programlarından, eğitimlerden yararlanabilirsiniz. Fakat her işte olduğu gibi insan kaynakları alanında da aldığınız temel eğitimin üzerine sürekli koymalı ve kendinizi geliş...

Devamı...