İKütüphane - İnsan Kaynakları Kütüphanesi

Performans Değerlendirme
Özlük Yönetimi
Bordrolama
7 dakika

Performans Değerlendirmenin Hukuki Dayanağı Nedir?

Performans değerlendirme yapmak neden önemlidir?

Performans değerlendirme uygulamaları şirketler için gün geçtikçe daha da önemli hale gelmektedir. Çalışma hayatındaki değişiklikler, çalışma koşullarının zorlaşması, beyaz yakalı çalışanlar arasındaki rekabetin artması, nitelikli çalışan sayısını...

Devamı...

8 dakika

Özlük dosyası nedir

Özlük dosyası nedir?

Özlük dosyası, her şirketin her bir çalışan için ayrı ayrı tutması gereken, çalışana ait tüm bilgilerin bulunduğu bir nevi çalışan kayıt dosyasıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu, Madde 75’de, “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçin...

Devamı...

6 dakika

Ücret nedir

Ücret nedir?

Ücret, en genel tanımıyla işçinin, çalışması karşılığında aldığı paradır. Bir ödemenin ücret sayılabilmesi için mutlaka bir çalışma karşılığında ve para ile yapılmış olması gerekir. Söz konusu bu çalışmanın ücreti hak etmesi için ise mutlaka bir ürün ya da mal ortaya koyması gerekme...

Devamı...

6 dakika

Performans Yönetimi Nedir?

Performans nedir?

Çalışma hayatı içerisinde performans kısaca, çalışanın işyeri ve işinin gerektirdiği amaçları ve hedefleri gerçekleştirmesi sonucunda elde ettiği mal ya da hizmeti ifade etmektedir.

Bir çalışanın performansı, esas olarak üç değişkene bağlıdır diyebiliriz. Bu üç değişken; kapa...

Devamı...

8 dakika

İzin Türleri nelerdir?

Yazımızın ilk bölümünde izin kavramını, işçinin izin hakkı ve izin türlerinin başında gelen yıllık ücretli izin konusunu ele almıştık. Devam eden bu bölümde ise diğer ücretli izin türleri ile ücretsiz olarak kullanılabilen ücretsiz izinleri inceleyeceğiz.

Devamı...