İKütüphane - İnsan Kaynakları Kütüphanesi

Performans Değerlendirme
Özlük Yönetimi
Bordrolama
7 dakika

Özlük dosyasında bulunan evrak nereden temin edilir?

Personel yönetiminin olmazsa olmazı, insan kaynakları departmanı çalışanlarının eli ayağı olan dosyalardır özlük dosyaları. Çalışanların şahsi varlığının yanında, bir çalışan olarak kayıtlardaki varlığının yegane sembolüdür.

Devamı...

12 dakika

Performans Değerlendirme Yöntemleri Nedir?

Performans değerlendirme yapmak neden önemlidir?

Performans yönetimi, bugün birçok özel şirket için hayati önem taşıyan bir yönetim sürecidir. Performans yönetimi kavramının tarihine baktığımızda hayatımıza ilk olarak kamu kuruluşlarıyla girdiğini görüyoruz. Fakat dünyadaki ve Türkiye’deki ilk ö...

Devamı...

7 dakika

Performans Değerlendirmenin Hukuki Dayanağı Nedir?

Performans değerlendirme yapmak neden önemlidir?

Performans değerlendirme uygulamaları şirketler için gün geçtikçe daha da önemli hale gelmektedir. Çalışma hayatındaki değişiklikler, çalışma koşullarının zorlaşması, beyaz yakalı çalışanlar arasındaki rekabetin artması, nitelikli çalışan sayısını...

Devamı...

8 dakika

Özlük dosyası nedir

Özlük dosyası nedir?

Özlük dosyası, her şirketin her bir çalışan için ayrı ayrı tutması gereken, çalışana ait tüm bilgilerin bulunduğu bir nevi çalışan kayıt dosyasıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu, Madde 75’de, “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçin...

Devamı...

6 dakika

Ücret nedir

Ücret nedir?

Ücret, en genel tanımıyla işçinin, çalışması karşılığında aldığı paradır. Bir ödemenin ücret sayılabilmesi için mutlaka bir çalışma karşılığında ve para ile yapılmış olması gerekir. Söz konusu bu çalışmanın ücreti hak etmesi için ise mutlaka bir ürün ya da mal ortaya koyması gerekme...

Devamı...