4 dakika

Bir çalışanın kendi isteğiyle ya da işveren tarafından iş akdi sonlandırıldığında işten çıkış sürecinin doğru uygulanması son derece önemlidir.

İşten çıkış kodu nedir

Bu sürecin birden fazla detayı olmakla beraber en önemli aşaması SGK sistemine çalışanın işten çıkış sebebinin doğru şekilde girilmesidir. SGK işten çıkış kodları çalışanın hangi sebeple iş akdinin sonlandırıldığını özetleyen kodlar olmakla beraber, iş akdinin sonlanmasından sonraki süreçte çalışanın sahip olacağı ya da kaybedeceği hakları da belirlemektedir.

İşten çıkış kodları neden önemlidir?

SGK işten çıkış kodları hem işveren hem de işçinin hak ve sorumlulukları açısından oldukça fazla önem arz etmektedir. Bir çalışanın iş akdinin resmen sonlanması için formalite gereği tamamlanması beklenen sıradan bir aşama değil, aksine iş akdi feshi sürecinin doğu ve eksiksiz tamamlanması için yerine getirilmesi gereken en önemli adımdır. İşten çıkış kodları bize iş akdinin neden, hangi sebeple ve hangi tarafın isteğiyle sonlandığını anlatmakla beraber, fesih sürecinden sonra çalışanın hangi haklara sahip olup olmayacağını da belirler. İşten çıkış kodlarına göre çalışan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alıp almayacağı belirlenir. Bu yüzden SGK işten çıkış kodu, iş akdi sonlanan her çalışan için doğru olarak girilmelidir. Zira olası bir yanlışlıkta ya da kasıtlı olarak farklı bir kod girme durumunda hem işçi hem de işveren zor durumda kalabilir, işveren için ciddi yaptırımlar söz konusu olabilir.

SGK İşten Çıkış Kodları ve Açıklamaları Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı İşsizlik Maaşı
01- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi - - -
02- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi - - -
03- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) - Hak kazanır -
04- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi Hak kazanır Hak kazanır Hak kazanır
05- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi Hak kazanır - Hak kazanır
08- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle Hak kazanır - -
09- Malulen emeklilik nedeniyle Hak kazanır - -
09- Malulen emeklilik nedeniyle Hak kazanır - -
10- Ölüm Hak kazanır - -
11- İş kazası sonucu ölüm Hak kazanır - -
12- Askerlik Hak kazanır - Hak kazanır
13- Kadın işçinin evlenmesi Hak kazanır - -
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması Hak kazanır - -
15- Toplu işçi çıkarma Hak kazanır Hak kazanır Hak kazanır
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer iş yerine nakli - - -
17- İş yerinin kapanması Hak kazanır - Hak kazanır
18- İşin sona ermesi Hak kazanır Hak kazanır Hak kazanır
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no’lu kod kullanılır) - - -
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no’lu kod kullanılır) - - -
21- Statü değişikliği - - -
22- Diğer nedenler - - -
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih Hak kazanır - Hak kazanır
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih Hak kazanır - Hak kazanır
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih Hak kazanır - Hak kazanır
26- Disiplin kurulu kararı ile fesih - - -
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih Hak kazanır - Hak kazanır
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih Hak kazanır - Hak kazanır
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih - - -
30-Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no’lu kod kullanılır) - - -
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih Hak kazanır Hak kazanır Hak kazanır
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih Hak kazanır Hak kazanır Hak kazanır
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi Hak kazanır - Hak kazanır
34- İş yerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih Hak kazanır Hak kazanır Hak kazanır
Fahri Taşdemir

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu. Lisans uzmanlığından ötürü çalışma hayatına karşı duyduğu ilgi onu özellikle İş Hukuku konusunda çalışmalara yönlendirdi. Kolay İK olarak İKütüphane'yi kendisine emanet ettik ve başyazar olarak görevlendirdik. Bununla birlikte bir yılı aşkın bir süredir Kolay İK kullanıcılarının memnuniyeti ondan sorulmaktadır. Ayrıca dans etmeyi ve kendisinden yaşlı makinesiyle fotoğraf çekmeyi çok sever.

Bir önceki içerik Bir sonraki içerik