tr
Lütfen bir dil seçin

İdari para cezası uygulanan iş kanunu hükümleri #2

Fahri Taşdemir

Daha önce İhlali halinde idari para cezası uygulanan iş kanunu hükümleri yazımızın birincisini paylaşmıştık, bu yazımızda ise diğer hükümlere yer vereceğiz. Peki hangi hükümlere uyulmazsa idari para cezası uygulanır?

İş Kanunu, Madde 30; Engelli işçi çalıştırma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin ihlali

Elli ya da daha fazla işçi çalıştıran, özel sektör ya da kamuda faaliyet gösteren işverenin kanunda belirlenen sayıda engelli işçi çalıştırmaması halinde çalıştırılmayan her engelli işçi ve her ay için olmak üzere işveren kanununun maddesi 101 gereğince 2295 TL idari para cezasına çarptırılır.

İş Kanunu, Madde 30; Eski hükümlü işçi çalıştırma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin ihlali

Elli ya da daha fazla işçi çalıştıran, özel sektör ya da kamuda faaliyet gösteren işverenin kanunda belirlenen sayıda eski hükümlü işçi çalıştırmaması halinde çalıştırılmayan her eski hükümlü işçi ve her ay için olmak üzere işveren kanununun maddesi 101 gereğince 2295 TL idari para cezasına çarptırılır.

İş Kanunu, Madde 32; Ücret hakkının işçiye ödenmesine ilişkin hükümlerin ihlali

İşçiye ücretinin kanunda, toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde belirlendiği şekilde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda işveren her bir işçi ve her ay için olmak üzere kanun maddesi 102/a gereğince 167 TL idari para cezasına çarptırılır.

İlgili maddenin tamamı için 4857 Sayılı İş Kanunu yazımıza göz atabilirsiniz.

İş Kanunu, Madde 32; Ücret ve ücret eklerinin ödenme kanalına ilişkin hükümlerin ihlali

İşçiye ücreti ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde işveren, her işçi ve har ay için olmak üzere kanun maddesi 102/a gereğince 167 TL idari para cezasına çarptırılır.

İş Kanunu, Madde 37; Ücret hesap pusulası düzenlenmesine ilişkin hükümlerin ihlali

İşçiye yapılan ücret ödemesinin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterildiği ücret pusulasının verilmemesi halinde işveren her bir işçi ve her ay için olmak üzere kanun maddesi 102/b gereğince 606 TL idari para cezasına çarptırılır.

İş Kanunu, Madde 38; Yasaya aykırı olarak ücret kesme hususuna ilişkin hükümlerin ihlali

İşverenin toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde belirlenen nedenler dışında ya da kanuna aykırı olarak işçinin ücretini kesmesi halinde işveren kanun maddesi 102/b gereğince 606 TL idari para cezasına çarptırılır.

İş Kanunu, Madde 39; Asgari ücret ödenmesine ilişkin hükümlerin ihlali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile belirlenen ücret asgari sınırı hükümlerine uymayan ve çalışanlarına asgari ücretin altında ücret ödeyen işveren, her bir işçi ve her ay için olmak üzere kanun maddesi 102/a gereğince 167 TL idari para cezasına çarptırılır.

İş Kanunu, Madde 41; Fazla çalışma ve fazla çalışmanın ücretlendirilmesi esaslarına ilişkin hükümlerin ihlali

İşçinin onayı alınmadan fazla çalışma yaptırılması, yaptığı fazla çalışmanın ücretinin ödenmemesi, fazla çalışmasına karşılık ücret yerine tercih ettiği serbest zaman hakkının 6 ay içinde kullandırılmaması halinde her bir işçi için işveren ceza kanununun 102/c maddesi gereğince 295 TL idari para cezasına çarptırılır.

İş Kanunu, Madde 52; Yüzde usulü uygulanan iş yerlerinde hesap pusulası genel toplamının bildirilmesine ilişkin hükümlerin ihlali

Yüzde usulünün uygulandığı iş yerlerinde işverenin, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermemesi halinde işveren ceza kanununun 102/b maddesi gereğince 606 TL idari para cezasına çarptırılır.

İş Kanunu, Madde 56; Yıllık ücretli iznin bölünmesine ilişkin hükümlerin ihlali

Yıllık ücretli iznin işveren tarafından, işçinin rızası olmadan ya da kanuna aykırı şekilde bölünmesi halinde her bir işçi için işveren ceza kanununun 103 maddesi gereğince 295 TL idari para cezasına çarptırılır.

İş Kanunu, Madde 57; Yıllık izin ücretinin işçiye ödenmesine ilişkin hükümlerin ihlali

İşverenin, yıllık ücretli iznini kullanan işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödememesi veya avans olarak vermemesi ve bunun dışında yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerini ayrıca ödememesi halinde her bir işçi için işveren ceza kanununun 103 maddesi gereğince 295 TL idari para cezasına çarptırılır.


Kaynakça:

4857 Sayılı İş Kanunu, (2003)

www.csgb.gov.tr

Hemen kullanmaya başlayın, işinizi geleceğe taşıyın
Ücretsiz deneyin

Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun, Kolay İK'yı tanıyın

Ücretsiz Deneyin
15 dakikada Kolay İK'yı tanıyın

Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Kolay İK uygulamalarını anlatalım

Randevu Oluşturun