tr
Lütfen bir dil seçin

İcra nedir? İcra takibi nasıl yapılır?

Kolay İK

Kişilerin ve işletmelerin zaman zaman zor süreçleri olabilir. Bu süreçte işletmeler borçlanabilir ve ödeme konusunda sıkıntı yaşayarak icra takibine alınabilir. Bu gibi süreçleri iyi yönetmek için bilinçli hareket etmek önem taşır.

İcra nedir?

Alacağa sahip bir kişinin bu borcu tahsil edebilmek için başlattığı süreç, icra sürecidir. Yani, borçlu taraf, burcunu ifa edemediğinde alacaklı taraf devletin gücüne başvurarak icra sürecini başlatır. İcra sürecini başlatmak için İcra Müdürlüğüne takip açılması gerekir. Bu şekilde icra takibi başlamış olur.

İcra Müdürlükleri, sizin karşı taraf ile yapmış olduğunuz sözleşmeler sonucunda tüm hak ve alacakların kamu tarafından takibini sağlar. Yani, alacaklarınızın kamu aracılığı ile tahsilini sağlamak için İcra Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekir.

İcra takibi nedir?

İcra takibi, icraya dair tüm süreçleri ifade eder. Alacaklı ile borçlu arasındaki uyuşmazlık dolayısıyla başlayan ve alacaklının İcra Müdürlükleri yolu ile borçlu taraftan tüm alacağını tahsil etmesine kadar olan süreç icra takibinin konusudur.

İcra takibi türleri nelerdir?

İcra takibinin 2 çeşidi mevcuttur. Bunlar;

  1. İlamlı icra takibi,
  2. İlamsız icra takibidir.

İlamlı icra takibi:

Öncelikle ilam, mahkeme kararı anlamına gelir. İlamlı icra takibinde mahkeme kararı ile icra takibi yolu açılır.

İlamsız icra takibi:

İlamsız icra takibi de kendi içinde 2 farklı gruba ayrılır. Bunlar;

  1. Genel haciz yolu ile,
  2. Kambiyo senedine dayanan icra takibi şeklindedir.

Genel haciz yolu: Bu tip icra takiplerinde, alacaklıda mevcut bir çek, senet ya da poliçe gibi herhangi bir belge veya mahkeme kararı bulunmaz. Alacaklı olan taraf, taahhütname veya sözleşme gibi belgelerle birlikte ya da hiçbir belge olmadan İcra Müdürlüğü’ne gider ve genel haciz yolu ile takip başlatabilir.

Kambiyo senedine dayanan icra takibi: Bu tip icra takiplerinde de haciz yolu söz konusudur. Burada icra takibi, poliçe, çek, bono gibi belgeler göz önünde bulundurularak başlatılır. Alacaklı tarafın belgelerini İcra Müdürlüğü’ne sunması gerekir. Senetlerden vadesi gelen varsa icra memuru, borçluya ödeme emri tebliğ eder. Takip eden süreçte borçlu, 10 gün içerisinde söz konusu olan icra dairesinin bağlı olduğu hesaba ödeme yapmak zorunda kalır.

İcra takibi nasıl başlatılır?

İcra takibini başlatabilmeniz için ilk olarak icra takibinin hangi türde olacağına karar vermeniz gerekir. Buna karar verdikten sonra, seçtiğiniz icra türüne uygun olan belgeleri hazırlamanız ve ilgili birimlere başvurmanız gerekir. Belgeler ile birlikte takip talebi ve ödeme emri de hazırlanır. Hazırlıklarınızı tamamladıktan sonra İcra Tevzi Bürosu’na giderek harç tutarını ödemeniz gerekir. Harç tutarı, takibi yapılması talep edilen alacağın miktarına göre belirlenir. Sonra İcra Müdürlüğü borçlu tarafa ödeme emrini iletir. Borçlu taraf, kendisine ulaşan ödeme emrine itiraz etmezse icra takibi kesinleşir. Belirlenen süre içerisinde borcunu ödememesi halinde de icra takibi kesinleşecektir.

İcra takibine itiraz süresi ne kadardır?

Borçlu taraf ödeme emrini aldığı andan itibaren borcunu kabul etmiyor ise ödeme emrine itiraz edebilir. İlamsız icra takibinde itiraz, ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır. İtirazı 7 gün içerisinde hem yazılı hem de sözlü olarak yapmak gerekir. İtirazın yapılması halinde takip durur ve alacaklı itirazı kaldırmak için dava açabilir. Davayı açma süresi ise 6 aydır. Açılan davada alacaklı olan taraf, talebini ispat etmek durumundadır.

Maaş haczi nedir?

Maaş haczi, İcra İflas Kanunu 83. Maddesi gereğince düzenli olarak çalıştığınız iş yerinden aldığınız ücretin belirli bir kısmına icra yolu ile el konulması halidir. Maaşınızdan kesilecek olan miktar, borcunuza göre değişir.

Maaş haczi nasıl uygulanır?

Bir işverene bağlı olarak çalışmanız halinde iş yerine İcra Müdürlüğü tarafından gönderilen tebligat ile işçinin maaşına haciz uygulanır. Gerekli kesintileri ise işveren yapar. İşveren, söz konusu işçiye ait maaşın 1/4’ünü keserek tebligatta geçen IBAN numarasına yatırır.

Çalışanın maaşına haczi, özel sektör veya kamu sektörü fark etmeksizin aynı şekilde uygulanır. İcra takibi kesinleşen işçiye İcra Müdürlüğü 90 gün süre tanır. Bu süre sonunda işçi borcunu ödemezse İcra Müdürlüğü 7 gün ek süre verir ve işçiyi uyarır. İşçinin yine ödeme yapmaması halinde maaş haczi uygulanır.

Performans, vardiya, ücret değerlendirme gibi tüm kurumsal personel süreçlerinizi tek bir noktadan kolayca yönetebilmek için buraya tıklayın ve KolayİK’yı 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Personel Yönetim Yazılımı

Hemen kullanmaya başlayın, işinizi geleceğe taşıyın
Ücretsiz deneyin

Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun, Kolay İK'yı tanıyın

Ücretsiz Deneyin
15 dakikada Kolay İK'yı tanıyın

Müsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Kolay İK uygulamalarını anlatalım

Randevu Oluşturun